UWAGA MATURZYŚCI !

W związku z wytycznymi z dnia 15.05.2020r.  dotyczącymi organizacji Egzaminu Maturalnego 2020 informujemy, że zmianie ulegają dotychczasowe ustalenia:
1)    ilość zdających w salach,
2)    czynności organizacyjne przed i po egzaminie ( miedzy innymi: sposób wejścia do szkoły, do sal egzaminacyjnych, zachowania się  na terenie szkoły, opuszczania sal i szkoły po skończonym egzaminie).

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane 1 czerwca 2020r. na stronie szkoły i przez e-dziennik, będzie je można uzyskać również u wychowawców klas i w sekretariacie szkoły.

UWAGA!
W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami:
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego,
a do 22 maja przekażą do dyrektora szkołyinformację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

ZOBACZ:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Zdający, który ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeśli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna być zgłoszona Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 29 maja 2020r.