Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • Opublikowano: poniedziałek, 27 kwiecień 2020 20:20
  • Adam Grzegrzółka

W związku z przesunięciem terminu egzaminów maturalnych zaplanowane na okres od 4 do 6 maja

dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają odwołane.

Tym samym zarządzam, że w wyżej wymienionym czasie będą odbywały się zajęcia e-learningowe zgodnie z planem lekcji. Zajęcia z klasami czwartymi z przedmiotów maturalnych rozpoczną się od 4 maja.