20.04.2020 - KOMUNIKAT

  • Opublikowano: czwartek, 23 kwiecień 2020 09:54
  • Adam Grzegrzółka

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Planowane pierwotnie na 24 kwietnia 2020 r. uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV (rozdanie świadectw ukończenia szkoły średniej, pamiątkowych dyplomów i nagród, dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie) nie odbędzie się. Absolwenci szkoły otrzymają te dokumenty w terminie późniejszym, po zaistnieniu warunków umożliwiających ich bezpieczne przekazanie.

Termin egzaminów maturalnych został przesunięty na czerwiec! Dokładne daty zostaną ogłoszone minimum na 3 tygodnie przed planowanym terminem.

By nie pozostawić uczniów w okresie od zakończenia zajęć do egzaminu maturalnego bez wsparcia nauczycieli i pomóc im w przygotowaniach do matury, Miasto Szczecin podjęło decyzję o zorganizowaniu dla nich dodatkowych zajęć w formie fakultetów i konsultacji – o szczegółach będziemy informować na stronie szkoły i poprzez wychowawców.