Matura 2020

  • Opublikowano: piątek, 05 czerwiec 2020 20:40
  • Adam Grzegrzółka

Drodzy Maturzyści,

już wkrótce rozpocznie się najważniejszy w Waszym dotychczasowym życiu egzamin - egzamin dojrzałości. Mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliście, wierzymy głęboko, że świetnie sobie poradzicie z wszystkimi zadaniami maturalnymi i osiągniecie wysokie wyniki, które pozwolą Wam spełniać Wasze marzenia i zrealizować życiowe plany.

Jesteśmy z Wami i trzymamy za Was kciuki :).

I parafrazując Wieszcza niechaj ręka giętka napisze wszystko co pomyśli Wasza mądra głowa  

Aby choć trochę odtworzyć atmosferę, która towarzyszyła zawsze egzaminom maturalnym w naszej szkole, uchwycone - jak co roku - specjalnie dla Was rozkwitające wczesnomajowe kasztany. 

kwitnące kasztany.jpg

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

  • Opublikowano: piątek, 05 czerwiec 2020 20:32
  • Adam Grzegrzółka

Do 26 czerwca br. MEN przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). 

Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

 

UWAGA MATURZYŚCI !

W związku z wytycznymi z dnia 15.05.2020r.  dotyczącymi organizacji Egzaminu Maturalnego 2020 informujemy, że zmianie ulegają dotychczasowe ustalenia:
1)    ilość zdających w salach,
2)    czynności organizacyjne przed i po egzaminie ( miedzy innymi: sposób wejścia do szkoły, do sal egzaminacyjnych, zachowania się  na terenie szkoły, opuszczania sal i szkoły po skończonym egzaminie).

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane 1 czerwca 2020r. na stronie szkoły i przez e-dziennik, będzie je można uzyskać również u wychowawców klas i w sekretariacie szkoły.

UWAGA!
W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami:
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego,
a do 22 maja przekażą do dyrektora szkołyinformację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

ZOBACZ:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Zdający, który ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeśli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna być zgłoszona Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 29 maja 2020r.

Wytyczne MEN, CKE i GIS

Uwaga Maturzyści!
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
Poniżej komunikat MEN w tej sprawie: wytyczne CKE, MEN i GIS. Prosimy uczniów oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi materiałami.
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_-_przeprowadzanie_egz…
https://dokumenty.men.gov.pl/Przygotowania_do_egzaminow_zew…