Kierunki nauczania

 

  TECHNIKUM GASTRONOMICZNO - HOTELARSKIE           

 W rankingu edukacyjnym 2018 " Najlepsze Technikum Szczecińskie" otrzymaliśmy  srebrny medal.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach świadczących usługi gastronomiczne, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta oraz instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.
Każdy absolwent Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja przygotowany jest do prowadzenia w przyszłości własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

Nauka w tym zawodzie umożliwia: 

 

Atrakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach:

 

TECHNIK HOTELARSTWA - Film promujący zawód

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach.
Technik hotelarstwa może być także zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2019 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Technikum Hotelarskie otrzymało ponownie tytuł " Srebrnej Szkoły".

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - Film promujący zawód

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach.
Te
chnik organizacji turystyki może być zatrudniony w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz w placówkach administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji  i i
nnych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

 

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego  realizowane są w ramach:

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   NR 4

CUKIERNIK

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

Absolwent może podjąć pracę w cukierniach typu rzemieślniczego i dużych zakładach spożywczych oraz otworzyć własny zakład rzemieślniczy. Absolwenci mogą uzyskać dyplom czeladnika, który umożliwia podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej.

 Nauka w tym zawodzie umożliwia:

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

 

 

KUCHARZ

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni przez różnorodne podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp.
Kucharz może być zatrudniony również w szpitalach, sanatoriach, szkołach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach: