Historia szkoły

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINIE

Szkoła, znana powszechnie w Szczecinie jako popularny GASTRONOMIK, dziś funkcjonująca jako Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, powołana została 1 września 1951 roku pismem Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego. Organizatorem i pierwszym dyrektorem był Bernard Kierzkowski. Szkoła nosiła wtedy nazwę Technikum Gastronomiczne.

Kolejnymi dyrektorami byli:

w latach 1953-1972 - mgr Mieczysław Sywochop

w latach 1972-86 - mgr Jadwiga Gratkowska

w latach 1986-2003 - mgr Edward Pokora

w latach 2003-2018 - mgr inż. Janina Krajewska

od 2018 do chwili obecnej dr n. med. Adam Grzegrzółka

W okresie swego istnienia szkoła występowała pod nazwą:

od 1.09.1957r.-Technikum i Zasadnicza Szkoła Gospodarcza
od 1.09.1973r.-Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
od 25.10.1975r.-Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja
od 01. 09. 2002r. - Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja

Od ponad pół wieku szkoła, wpisana w pejzaż miasta, stanowi doskonałe połączenie tradycji z nowoczesnością. Na straży tradycji stoi tu patron szkoły, sam "ojciec" literatury polskiej Mikołaj Rej. To jego przesłanie: " nie daj czasowi darmo upływać" wita każdego przybyłego do szkoły przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3. Najstarsi absolwenci Zespołu Szkół Nr 6 z radością i dumą poświadczają, że w tej szkole czas nie stanął w miejscu.

Dzisiejszy Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja to przede wszystkim: wspaniała młodzież, doskonale wykwalifikowani nauczyciele (2 nauczycieli z tytułem doktora) oraz sumienni i oddani szkole pracownicy administracji i obsługi.

Wysokie oceny i niezliczone pochwały uzyskała szkoła jako gospodarz ogromnej ilości prestiżowych imprez obsługiwanych oraz przygotowywanych od strony gastronomicznej przez nauczycieli i uczniów szkoły. Ogromnym zaszczytem był dla nas udział w obsłudze wizyty w Szczecinie Ojca Świętego Jana Pawła II, Prezydenta Rzeczypospolitej, ambasadorów i konsulów Francji, Niemiec, Szwecji, Czech, Danii, przedstawicieli kilku wyższych uczelni polskich, wiceprezydenta Światowej Unii Nauk Żywieniowych, przedstawicieli władz oświatowych i miejskich.
W naszych murach odbywają się m.in.: prestiżowe konferencje, narady, eliminacje centralne Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, konkursy zawodowe i sportowe.

Szkolna społeczność znana jest też z "wielkiego serca" i działań na rzecz środowiska lokalnego. Nie ma przedsięwzięcia charytatywnego, w którym nie brałaby udziału. Akcje min. : „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cykliczne imprezy choinkowe, organizowanie  Dnia Dziecka uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych, uczą pokory wobec życia, a przede wszystkim tego, że wspólnie można zdziałać więcej.