Atuty szkoły

 

ATUTY SZKOŁY

 

NOWOCZEŚNIE I Z TRADYCJĄ, CZYLI SZKOŁA KOMPLETNA

 

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja oferuje:

 •         warunki przyjazne uczniom
 •         atrakcyjne warunki kształcenia
 •         opiekę pedagoga szkolnego, pielęgniarki oraz doradcy zawodowego
 •         sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny
 •        nowoczesne pracownie zawodowe: technologiczne, obsługi konsumenta, hotelarskie,  turystyczną,  
         cukierniczą, laboratoryjną (biologiczno-chemiczną)
 •         stołówkę szkolną      
 •         sklepik z własnymi wyrobami cukierniczymi 
 •         bufet z bogatym asortymentem wyrobów własnych, skomponowanych według zasad zdrowego i racjonalnego
          żywienia
 •         internat dla dziewcząt
 •         bogaty księgozbiór biblioteczny i Multimedialne Centrum Informacyjne
 •         nowoczesną salę gimnastyczną i siłownię,
 •         praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne oraz na promach „UNITY LINE”
 •         praktyki zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów
          i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”,  dofinansowany
          z programu POWER
 •         współpracę z obiektami hotelarskimi, gastronomicznymi oraz placówkami edukacyjnymi w Niemczech
 •         udział w projektach unijnych, np. Erasmus+, POWER, RPZP
 •         certyfikowane kursy kelnerskie, barmańskie i baristyczne, animatora czasu wolnego
 •         kursy realizowane w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich
          szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 - działanie  RPZP.08.07.00 (kursy:
          barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży)
 •         kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 •         ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
 •         monitoring zapewniający bezpieczeństwo
 •         spotkania ze znanymi ludźmi w ramach „Obiadów Czwartkowych u Mikołaja”
 •         wyjazdy integracyjne
 •         uroczystości szkolne.