Rekrutacja 2019/2020

Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

 

Technikum Gastronomiczne
(Uwaga! Od 01.09.2019r. zmiana nazwy szkoły na Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie)

 • 1A tżug –technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 1B tżug –technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 1C tżug –technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 1D tżug –technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Hotelarskie
(Uwaga! Od 01.09.2019r. zmiana nazwy szkoły na Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie)

 • 1 TH – technik hotelarstwa
 • 1 TOT – technik organizacji turystyki

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

 • 1 K – kucharz
  1 C – cukiernik

 

Oferta dla absolwentów gimnazjum

 

Technikum Gastronomiczne
(Uwaga! Od 01.09.2019r. zmiana nazwy szkoły na Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie)

 • 1A tżug –technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 1B tżug –technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 1C tżug –technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 1D tżug –technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Hotelarskie
(Uwaga! Od 01.09.2019r. zmiana nazwy szkoły na Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie)

 • 1 TH – technik hotelarstwa
 • 1 TOT – technik organizacji turystyki

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

 • 1 K – kucharz
  1 C – cukiernik