Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  • Opublikowano: czwartek, 09 listopad 2017 19:42
  • Katarzyna Bartkowiak

Program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku. Czas realizacji określony jest na lata 2016 – 2020. Program realizowany jest na terenie całego kraju w ramach corocznych naborów wniosków. Beneficjentami są użytkownicy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, a zatem - uczniowie, nauczyciele, rodzice i społeczność lokalna.

Celem ogólnym programu jest : Wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

We wrześniu 2016 roku Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja wnioskował o wsparcie finansowe w ramach tego programu dot. Priorytetu 3 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Wniosek został zaakceptowany i szkoła otrzymała wsparcie finansowe na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ( informacja – koniec maja 2017 r.).

Jako biblioteka szkolna realizujemy Priorytet nr 3 programu: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Realizacja programu łączy się z różnymi działaniami i zadaniami, które wykonujemy w szkole do końca 2017 roku.

 


Małgorzata Kowalczyk