Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla kandydatów na słuchaczy KKZ

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno – informacyjne dla kandydatów
na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w kwalifikacji TG.04 i TG.07, które odbędzie się w Zespole Szkół Nr 6
im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy ulicy Sowińskiego 3,
dnia 28.09.2018 r. (piątek) o godzinie 16.30
w auli (parter budynek B).

Na spotkaniu przedstawimy regulamin i strukturę organizacyjną kwalifikacyjnych kursów oraz plan zajęć i terminarz zjazdów oraz poruszymy wiele spraw organizacyjnych.

Prosimy także o uzupełnienie brakującej dokumentacji obowiązującej przy składaniu podania na kurs (dowód - kserokopia, świadectwo ostatniego etapu kształcenia – kserokopia, oryginał, dowód wpłaty na wpisowe).

 

Koordynator kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Edyta Wach