II Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki

  • Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 14:45
  • Adam Grzegrzółka


W dniu 02 grudnia 2019r. w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się II Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz Firmę Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT z Mińska Mazowieckiego. Spotkanie zgromadziło blisko 300 nauczycieli matematyki z całego województwa zachodniopomorskiego. Kongres zainaugurowało wystąpienie organizatorów. Uczestników oraz gości powitali dr n. med. Adam Grzegrzółka - dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie oraz Małgorzata Zakrzewska – przedstawicielka Firmy ELITMAT. Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych nauczycieli Matematyki poruszał ważne problemy dotyczące nauczania matematyki - jak matematyki uczyć lepiej i skuteczniej, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i najnowszych osiągnięć neurodydaktyki, neurobiologii i technik efektywnego uczenia. Osoby, które poprowadziły wykłady to czynni praktycy dydaktyki matematyki oraz osoby uznane w środowisku nauczycieli matematyki w Polsce – autorzy książek matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, osoby kreujące szkolenie nauczycieli matematyki w Polsce.

Dariusz Kulma - nauczyciel matematyki, ale również, a może przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych, nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele inicjatyw podejmowanych przez niego w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany, w tym w szczególności tytułem Nauczyciela Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Jest także autorem zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki”.

Tomasz Szwed - nauczyciel i badacz edukacyjny. Uczy matematyki w liceum sportowym i wykłada edukację matematyczną na wyższej uczelni. Współautor próbnych arkuszy maturalnych oraz redaktor matematyki OE. K. Pazdro. Doktorant pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego. Od ponad dwudziestu lat jest członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Danuta Pyrek - nauczyciel matematyki Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Suchedniowie, prowadząca (od 2003 r.) Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego na Politechnice Świętokrzyskiej. Trener i edukator egzaminu maturalnego z matematyki, koordynator egzaminu maturalnego w OKE w Łodzi, członek krajowej grupy nauczycieli opracowujących schematy rozwiązań arkuszy maturalnych z matematyki. Członek zespołu ekspertów opracowujących szczegółowe kryteria oceniania prac maturalnych z matematyki zdających z orzeczoną dyskalkulią. Autor wielu opracowań dydaktycznych, zbiorów zadań, programów autorskich, modyfikacji programowych, arkuszy maturalnych.

Joanna Palińska - nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, doradca metodyczny w WCDN we Wrocławiu, konsultant do spraw edukacji matematycznej w PCEiK w Oleśnicy. Egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego dla nauczycieli, członek facebookowej grupy SUPERBELFRZY RP oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Autorka bloga Matematyka w podstawówce oraz fanpage’a www.facebook.com/matematykawpodstawoce.

Maciej Dąbrowski - nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie. Wielokrotnie nagradzany za innowacyjność w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prelegent na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach dla nauczycieli matematyki. Aktywny członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, pracujący w myśl zasady, że to nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.

Kongres zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele:

Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin: Pani Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Pani Ewa Mazurkiewicz - Inspektor Wydziału Oświaty,

Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty: Pani Alina Przerwa - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, Pani Ewa Zakrzewska – wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, Pan Grzegorz Szczepanik - wizytator Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego,

Mamy nadzieję, że Kongres spełnił oczekiwania, stanie się źródłem satysfakcji i długo pozostanie w pamięci, nie tylko z powodu wysokiego poziomu wykładów, ale również ze względu na jego rolę integracyjną. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w konferencji, wspólne rozmowy, uwagi i ciepłe słowa. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy współtworzyli Kongres: Rektorowi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego -  prof. dr hab. n. med. Bogusławowi Machalińskiemu – za przychylność i użyczenie auli, Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie za przygotowanie pysznego poczęstunku oraz kawy dla uczestników Kongresu.