... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz,
albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze...

60 lecie ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINIE

  imieniny: 23 Październik imieniny obchodzi: Marleny, Edwarda, Seweryna No tak...nikt nie lubi poniedziałku:)  
Z okazji 60-lecia ZS Nr 6 została wydana książka kucharska SYMFONIA SMAKÓW redagowana między innymi przez absolwentów szkoły. Książka już w sprzedaży w kasie szkoły.
 
Komunikaty        
 
 
Strona główna


Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Nr 6 (Gastronomika)
im. Mikołaja Reja w Szczecinie

23-24 września 2011r.
"Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości
głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej..."

P. Bosmans


W dniach 23-24 września 2011 roku obchodziliśmy jubileusz 60-lecia szkoły. Był to czas niezapomniany, pełen wzruszeń, spotkań i wspomnień.

Inauguracja rocznicowych obchodów rozpoczęła się o godzinie 10:00 uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Najświętszego Serca Pan Jezusa w Szczecinie, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga. Po mszy świętej odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli znakomici goście, absolwenci oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły. Gościliśmy wiele szkół reprezentowanych przez dyrektorów szkół wraz ze sztandarami szkolnymi. Akademię uświetniły występny artystyczne uczniów naszej szkoły. Podniosłym momentem było również przekazanie od Rady Rodziców nowego sztandaru szkoły. Po długich i serdecznych życzeniach oraz gratulacjach, składanych na ręce pani dyrektor Janiny Krajewskiej, goście mogli posilić się w czasie bankietu zorganizowanego przez wspaniałych nauczycieli naszej szkoły.

W sobotę odbył się Zjazd Absolwentów szkoły, w czasie którego nie było końca wspomnieniom cudownych lat spędzonych w Gastronomiku.

Oficjalnie jubileusz rozpoczęła pani dyrektor szkoły Janina Krajewska, która powitała dostojnych Gości i wygłosiła przemówienie, którego fragmenty przedstawiamy poniżej:

"Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi"

Ta sentencja mówi o nieubłaganym upływie czasu i postawie człowieka wobec przemian. Aby zaistnieć i zrealizować się, musi on przyjąć wyzwania epoki. Ale nie bezkrytycznie. Powinien zastanowić się dokąd podąża i co chce osiągnąć.

60 lat trwania Szkoły Zawodowej, nazywanej popularnie i z sympatią "Gastronomikiem", to właśnie taki moment, gdy trzeba się zatrzymać, ogarnąć pamięcią przebytą drogę, zbilansować działania.

To znaczące fakty. Jednak celebrowanie jubileuszu sześćdziesięciolecia jest cenne i z innego powodu: pozwala objąć rozmową i emocjonalną refleksją ludzi, bez których nie byłoby tej szkoły i nie byłoby postępu.

To ich kompetencja, wysiłek, żmudna praca , nieszczędzenie sił i czasu złożyły się na owe 60 lat . W okresie tym ponad 22 tysiące uczniów znalazło się pod skrzydłami grupy dorosłych, bo liczącej nieco ponad 1000 osób. Jej skład to kierownictwo szkoły z dyrektorami na czele, to nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących oraz pracownicy obsługi i administracji. Grupę tę efektywnie wspierali rodzice oraz władze oświatowe.

Integracja wszystkich podmiotów wokół jednego celu - dobra młodzieży - określiła profil naszej placówki nazywanej od kilku lat Zespołem Szkół Nr. 6 imienia Mikołaja Reja pozwoliła jej wrosnąć w pejzaż miasta, zakorzenić się w świadomości szczecinian. Szkoła kojarzona jest z fachowością zawodową, z obsługą ważnych dla miasta uroczystości, ze świetnym cateringiem. Bez wątpienia opinie te świadczą o sukcesie, wymiernym i efektownym, ale droga do niego jest zawsze nieatrakcyjna, szara, mozolna, o czym najlepiej wiedzą ci, którym "Gastronomik" zawdzięcza swój prestiż.

Od 2003 roku mam zaszczyt kierować szkołą. I staram się udźwignąć ciężar tej wielokierunkowej i wielopoziomowej placówki, ponieważ działalność dyrektorów pracujących przede mną stworzyła jej mocne podwaliny, solidny fundament, na którym można rozbudowywać i realizować programy edukacyjne zjednoczonej Europy. Determinacja szanownych dyrektorów, ich upór i zdolność sytuowania szkoły w dużej perspektywie czasowej, przyczyniły się do zmodernizowania budynków, w których dzisiaj, w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem elektroniki i środków multimedialnych, przygotowuje się młodzież do zawodu, matury, studiów , życia w społeczeństwie.

Dyrektorzy tylko wówczas osiągają cele, gdy całe kierownictwo działa harmonijnie i jest optymistycznie nastawione do wykonywanych zadań. Kompetencja wicedyrektorów i kierowników różnych działów, ich dyspozycyjność, troska o rozwój szkoły, to oczywistość w "Gastronomiku" wczoraj i dzisiaj.

Ogromne znaczenie w edukacji młodzieży odgrywają nauczyciele i wychowawcy. Wielu z nich jest dla uczniów autorytetem, oparciem w trudnych życiowych sytuacjach, ponieważ wskazuje właściwy system wartości, oraz uczy, jak żyć.

"Gastronomik" jest szkołą zawodową, co nie znaczy, że nie pozwala uczniom rozwijać innych, odmiennych od zawodowych, zainteresowań. Nasi absolwenci studiują na różnych uczelniach i kierunkach. W dorosły życiu pracują z pasją w organach społecznych i samorządowych, pełnią odpowiedzialne stanowiska nie związane z gastronomią ani hotelarstwem. Wybór takiej drogi życiowej to bez wątpienia wpływ nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Zdecydowania większość absolwentów wybiera jednak pracę zgodną z kierunkiem kształcenia zawodowego. Można ich spotkać w każdym niemal szczecińskim obiekcie gastronomicznym, hotelarskim i przemyśle spożywczym oraz poza Szczecinem. Wielu z nich rozwija się zawodowo również poza granicami kraju . Cieszą się uznaniem i szacunkiem pracodawców. Czy byłoby to możliwe bez nauczycieli przedmiotów zawodowych.?

Grupę tę tworzą w zdecydowanej większości nasi absolwenci, którzy przeszli drogę od ucznia do nauczyciela. Znając tajniki szkoły, jej mocne i słabe strony, będąc emocjonalnie z nią związani, są skuteczni w działaniu. Nie szczędząc wysiłku, zachęcają podopiecznych do śmiałych eksperymentów kulinarnych, także do udziału w konkursach, olimpiadach, dodatkowych zajęciach.76 nauczycieli to kiedyś uczniowie tej szkoły.

Sprawna i skuteczna praca Rady Pedagogicznej jest bez wątpienia atutem szkoły. Ale to nie wszystko. Bez zaplecza gospodarczego, bez pracowników administracji, ich działań w zakresie ekonomicznym , finansowym, estetycznym, szkoła nie mogłaby istnieć. I chociaż nie widać ich na pierwszym planie, to są niezbędni i bardzo ważni w prawidłowym jej funkcjonowaniu.

Dzięki współpracy ze szkołami niemieckimi uczą się sztuki kulinarnej , cukierniczej także poza Polską, doskonaląc języki obce. Unia Europejska daje im również możliwość udziału w realizacji międzynarodowych projektów.

Pobyt w szkole to ważny, życiowy etap, dlatego na trwale zapisuje się w pamięci uczniów. Tu rodzą się pierwsze miłości, tu poznaje się smak zwycięstwa i porażki, tu wchodzi się w dorosłość poprzez przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych.

Bardzo dużą rolę w życiu szkoły pełnią rodzice , mamy to szczęście , że zawsze możemy liczyć na ich wsparcie i pomoc .

60 lat w dziejach świata, państwa, nawet miasta to krótki okres. Ale 60 lat w życiu naszej szkoły, budowanej od podstaw, i nie bez trudu, na ziemiach pozyskanych po wojnie dla Polski, to czas znaczący, konstruktywny, warty upamiętnienia. Z rozczuleniem patrzymy na minione lata, wierząc, że ich nie zmarnowaliśmy, bo przygotowaliśmy do dorosłego życia tysiące podopiecznych.

Dziękuję władzom oświatowym , pracownikom , rodzicom , absolwentom szkoły za wspieranie jej działań w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki.

Zespół Szkół Nr 6 imienia M. Reja ma wielu przyjaciół, czego doświadczyliśmy przygotowując się do jubileuszu. Pragnę z głębi serca podziękować wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc i życzliwość.

"Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. Zmieniamy się zewnętrznie, to prawda. Ale wewnątrz zachowujemy niezmienną troskę o ucznia i odpowiedzialność za niego.

Dziś pragnę wszystkim Państwu życzyć miłej, jakże niepowtarzalnej atmosfery, niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w naszych sercach i pamięci.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości:

 • Pan Arkadiusz Litwiński - poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Pan Cezary Urban- poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Pan Piotr Krzystek - prezydent Miasta Szczecin
 • Pan Krzysztofa Rembowski - wicekurator Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
 • Pani Agnieszka Sobolewska - radna województwa zachodniopomorskiego
 • Pan Jerzy Serdyński - dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
 • Pan Jan Stopyra - przewodniczący Rady Miasta Szczecin oraz radni Rady Miasta Szczecin
 • Pan Krzysztof Soska - zastępca prezydenta Miasta Szczecin
 • Pani Elżbieta Masojć - dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin wraz ze współpracownikami
 • Pani Urszula Pańka - dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Pani Jadwiga Gratkowska - wieloletni dyrektor naszej szkoły
 • Pan Edward Pokora - wieloletni dyrektor naszej szkoły
 • Pan Grzegorz Skrzypczak - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Pan prof. Kazimierz Wenta - rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej
 • Pan prof. Jan Gawęcki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Pan prof. Czesław Plewka - dziekan Wyższej Szkoły Humanistycznej
 • Ks. Andrzej Offmański - Profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Pan prof. Józef Korczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Pani prof. Mariola Friedrich z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • Pan Krzysztof Góralczyk - wiceprezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 • Pan Tomasz Partyka - prezes zarządu Asprod
 • Pan Piotr Derkacz - przedstawiciel PZU
 • Pan Ewa Jaklewicz - Walewicz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Pani Mirosława Mazurczak - przedstawiciel Solidarności
 • Przedstawiciele Rady Rodziców: Elżbieta Biś, Elżbieta Sakowicz, Jadwiga Płotnicka, Mirosława Milczarek, Jacek Jurek
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
 • oraz wielu nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów.

Przygotowanie Jubileuszu to ogromny wysiłek organizacyjny. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim Tym, którzy patronowali w przygotowaniu Jubileuszu i pomogli nam w tym przedsięwzięciu.

Serdeczne podziękowania składamy Komitetowi Honorowemu:

 • Panu Arkadiuszowi Litwińskiemu
 • Panu Piotrowi Krzystkowi
 • Pani Elżbiecie Masojć
 • Pani Jadwidze Gratkowskiej
 • Panu Edwardowi Pokorze
 • Panu Jerzemu Serdyńskiemu
 • Panu prof. dr hab. Janowi Gawęckiemu
 • Pani prof. Marioli Friedrich
 • Panu Maciejowi Szabałkin
 • Panu Tomaszowi Partyce.

Dziękujemy przedsiębiorstwom, które wsparły finansowo organizację jubileuszu szkoły:

 • Panu Arkadiuszowi Szopiera - dyrektorowi Oddziału PZU S.A.
 • Panu Jürgenowi Preiss - dyrektorowi Hotelu Radisson Blu w Szczecinie
 • Panu Michałowi Gotowała Dyrektorowi Browaru Bosman w Szczecinie
 • Panu Krzysztofowi Sekulskiemu - dyrektorowi Banku Zachodniego WBK
 • Panu Adamowi Faleńskiemu właścicielowi Restauracji Zakątek
 • Panu Adamowi Chomicz
 • Pani Lucynie Wójcik- Hundert - PHU ALA-POL
 • Pani Dorocie Wabich - MAT-EX s.c.
 • Panu Piotrowi Kitta - BIURO-PLUS Kitta Sp. z o.o.
 • Panu Tomaszowi Partyka Prezesowi zarządu ASPROD
 • Państwu Małgorzacie i Romanowi Szaj oraz Panu Bartłomiejowi Brygmanowi - MARGO Sp. z o.o.
 • Panu Tadeuszowi Wiśniewskiemu Prezesowi zarządu Hurtownii Wielobranżowej Elte Sp. z o.o.
 • Panu Mariuszowi Nowakowskiemu Dyrektorowi Grupy ANIMEX S.A. Oddział w Szczecinie
 • Panu Dariuszowi Stanisławowi Watral - Hurtownia mięsa, wędlin i drobiu Madar
 • Panu Jackowi Szałeckiemu i Bartłomiejowi Rubin - SENSO DESIGN
 • Państwu Ewie i Jarosławowi Zamorskim - Zamorscy S.J.
 • Panu Przemysławowi Stychlerz - Studio Fotografii Fleshfot
 • Panu Mariuszowi Ćwik - Zeelandia Sp. z o.o.
 • Panu Coen Meifer Dyrektorowi Zeelandii Sp. z o.o.
 • Panu Arturowi Chrzanowskiemu oraz Arturowi Łazarewiczowi - PPUH Okno - Nowe s.j.
 • Panu Janowi Socha - Hurtownia SOJANEX
 • Panu Klausowi Roppel Prezesowi DROBIMEX Sp. z o.o.
 • Pani Zdzisławie Rosół - Sklep Mięsny ROSOŁEK
 • Pani Bognie Maleckiej - Kruk - MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
 • Państwu Teresie i Tomaszowi Patora - Centrum Ogrodnicze Rajski Ogród
 • Panu Krzysztofowi Kwaśniewskiemu Prezesowi NORDWECO
 • Panu Jackowi Janiak Dyrektorowi Domu Kultury Słowianin
 • Panu Cezaremu Huczko - PHU Koncept
 • Pani Katarzynie Dziurdzikowskiej Dyrektorowi Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
 • Pani Ilonie Samborskiej - Foto Praktyka Zakład Fotografii Reportażowej
 • Pani Urszuli Pańka Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
 • Panu Arkadiuszowi Szajewskiemu
 • Radzie Rodziców Zespołu Szkół Nr 6.

Dziękujemy wszystkim za dołączenie do Grona Gości, którzy swoją obecnością uhonorowali uroczystości, będące niezwykłym wydarzeniem w życiu naszej Szkoły. Było to dla nas święto o charakterze niezwykle podniosłym i historycznym, które łączyło w sobie już zapisaną kartę ponad 60-letnich wydarzeń Szkoły, ale także było symbolem wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień.


Galeria zdjęć 


Top!


Copyright © 2010 kbs   Wszystkie prawa zastrzeżone


Top!