Strona poświęcona tematyce na zajęciach informatyki: Lekcje informatyki:tematy i ćwiczenia

Innowacja pedagogiczna - pilotaż 2016/2017

Podczas zajęć informatycznych prowadzonych w ramach pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne uczniowie poznawali aplikacje do projektowania interaktywnych programów pomocnych w samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

Taką aplikacją jest Scratch. Uczniowie tworzyli interaktywne testy i quizy. Stworzyli samodzielnie program do nauki i ćwiczenia tabliczki mnożenia, ćwiczenia w dodawaniu. Nasze dyskusje doprowadziły uczniów do wniosku, że mogą samodzielnie stworzyć dla siebie aplikacje wspomagające naukę każdego przedmiotu, począwszy od nauki słówek na zajęciach z języków do innych przedmiotów takich jak biologia, geografia, a nawet przedmiotów zawodowych.

W Scratchu uczniowie projektowali prezentacje interaktywne przedstawiające ich zawody. Nauka programowania postawiła przed uczniami nie lada wyzwanie. Wykonanie projektu wymagało od nich wielu umiejętności. Pracując nad projektem kształcili jednocześnie wiele umiejętności:

-planowanie i organizacja projektu
-zbieranie informacji i materiałów, a przede wszystkim selekcja wiadomości
-praca w grupie i podział ról tworzenie algorytmów
-samodzielne zdobywanie wiedzy.

Podczas zajęć uczniowie korzystali nie tylko z wiedzy nauczyciela, ale również z e-podreczników i "tutoriali" internetowych. Prowadzone zajęcia miały dobry wpływ na somoocenę uczniów. Nawet ci uczniowie, którzy jak dotąd nie wykazywali się dużą wiedzą z zakresu informatyki, chętnie pracowali i poznawali „nowości” informatyczne. Widać było, że takie zajęcia sprawiają im radość i budzą ich zainteresowanie.

Film1

Film2

Film3

Film4

Film5

Film6

Film7

 

Pobierz sprawozdanie z pilotażu dotyczacego innowacji pedagogicznej w programowaniu w roku szkolnym 2016/2017 

Ankiety - II etap badania

  • Opublikowano: czwartek, 19 kwiecień 2018 18:20
  • Katarzyna Bartkowiak

W ramach projektu Cyfrowobezpieczni, prosimy całą społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów, i rodziców o wypełnienie ankiet, do których poniżej znajdują się odnośniki. 

Badanie jest w pełni anonimowe i ma charakter ogólnopolski. Wypełniający ankietę nie są identyfikowani ani na poziomie konkretnej osoby ani nawet na poziomie szkoły - będziemy w ankiecie prosić wyłącznie o określenie województwa. Celem badania jest określenie poziomu wiedzy i świadomości związanych z zagrożeniami dla uczniów w świecie cyfrowym na skalę całego kraju. 

Zwracamy uwagę, że ankieta jest w kilku wersjach - inny link jest dla rodziców, inny dla nauczycieli, a inny dla uczniów.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: https://www.webankieta.pl/ankieta/240716/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-uczniowie-szkoly-ponadigmnazjalna.html

Rodzice szkół ponadgimnazjalnych: https://www.webankieta.pl/ankieta/240738/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-rodzice-ponadgimnazjalna.html

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych: https://www.webankieta.pl/ankieta/240731/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-nauczyciele-ponadgimnazjalna.html

Cyfrowobezpieczni 2017

  • Opublikowano: środa, 22 listopad 2017 22:35
  • Katarzyna Bartkowiak

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do projektu Cyfrowobezpieczni.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa opracowano po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponowane zostaną systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Strona projektu: Cyfrowobezpieczni

 

 

Katarzyna Bartkowiak

Podkategorie