Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  • Opublikowano: niedziela, 07, lipiec 2019 13:09
  • Adam Grzegrzółka

 

Miło szaleć, kiedy czas po temu… - Jan Kochanowski

OSTATNI DZWONEK

            W końcu wybrzmiał ostatni dzwonek - 19.06.2019r. społeczność Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie uroczyście pożegnała mijający rok szkolny 2018/2019.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez prowadzącą uroczystość, panią Iwonę Czajkowską-Bajor, wprowadzeniu sztandaru szkoły i przeczytaniu listu od zachodniopomorskiego kuratora oświaty, głos zabrał Dyrektor Szkoły - dr Adam Grzegrzółka.

Następnie Dyrektor Szkoły i wychowawcy klas wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe sprawowanie: Aleksandrze Sztark z kl III TH, Julii  Cyrulik i Agnieszce Kantor z kl. I  B TŻUG, Emilii Mikuś i Katarzynie Sosnowskiej z kl. I  C TŻUG, Łukaszowi Sobstylowi, Bartoszowi Kubiakowi i Aleksandrze Zawieracz z kl. II A TŻUG, Karolinie Górskiej z kl. II B TŻUG, Szymonowi Makowieckiemu i Izabeli Stróżyk z kl. III A TŻUG oraz Julii Sadowskiej z kl. III TGK.

Uczennice z najwyższą średnią ocen zostały dodatkowo uhonorowane - Emilię Mikuś zgłoszono do stypendium Prezesa Rady Ministrów, a Julia Cyrulik i Agnieszka Kantor otrzymały stypendium Rady Rodziców.

Nagrodę szczególną - stypendium Rady Rodziców - za 100% frekwencję na zajęciach dydaktycznych otrzymali uczniowie: Emilia Mikuś (kl. I  C TŻUG), Julia Sadowska                        (kl. III TGK), Stanisław Żabiński (kl. III TGK), Natalia Runke (kl. III TH), Łukasz Szajnowski (kl. III TOT), Bartłomiej Kurkowski (kl. I kc), Natalia Olechnowska (kl. II kc).

Słodkie nagrody z rąk Pani Wicedyrektor Ewy Chmieli za zdobycie najwyższej średniej ocen w ZS Nr 6 otrzymała klasa III TH ze średnią ocen 3,66, a za najwyższą frekwencję w ZS Nr 6 - klasa II TH ze średnią 90, 19%.

Następnie Pani Sylwia Pawlus podziękowała uczniom, którzy wzięli udział w projekcie "Czas na zawodowców".

Zaszczytne miano najaktywniejszej klasy w szkole wywalczyła w dorocznym konkursie na Najaktywniejszą Klasę w Szkole - kl. 3 TGK, 2. miejsce zdobyła kl. II A TŻUG, a 3. miejsce - kl. III B TŻUG.

Nagrodę Rady Rodziców (voucher do kina) dla najaktywniejszej klasy w szkole na ręce wychowawczyni - pani Iwonie Czajkowskiej-Bajor oraz gospodyni klasy wręczyli: Dyrektor Szkoły - dr Adam Grzegrzółka oraz przedstawiciel Rady Rodziców.

Tytuł najbardziej usportowionej klasy w szkole otrzymała klasa III B TŻUG. Pani Wicedyrektor Małgorzata Taczała oraz pan Tomasz Liwosz wręczyli puchar wychowawczyni, pani Izabeli Więch, oraz gospodyni klasy.

Prowadząca uroczystość, pani Iwona Czajkowska-Bajor, podziękowała w imieniu pani Moniki Kroehnke - szkolnego koordynatora promocji zdrowia wszystkim uczniom zaangażowanym w szerzenie wzorców prozdrowotnych w roku szkolnym 2018/2019. Wychowawcy klas I A TŻUG, II A TŻUG, II B TŻUG, II TGK, III B TŻUG I III TGK    i III TH otrzymali dyplomy dla swoich uczniów.

W naszej szkole odbył się w dniu 14.03.2019 r. matematyczny konkurs z okazji Święta Liczby PI. Uczestnicy z klas maturalnych odebrali wcześniej swoje nagrody, a uczniowie klas programowo niższych otrzymali nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego. Zwycięzcami konkursu byli: w kategorii Wypieki - Magdalena Konecka z kl. II TGK (III miejsce), wyróżnienia uzyskali - Paweł Woźniak  z kl. III B TŻUG, Kamil Pachciarek i Michał Klimczak z kl. 2 b kucharz, Paulina Maciaszek z kl. I TH, Weronika Miłek z kl. III B TŻUG. W kategorii Plakat -  Olga Przygoda z kl. II TH (II miejsce), Michał Smyczyński z kl. III B TŻUG (III miejsce), wyróżnienia: Natalia Kuligowska z kl. III B TŻUG oraz Laura Rudzińska z kl. II A TŻUG. W kategorii Wiersz - Filip Nocoń z kl. III B TŻUG (III miejsce), wyróżnienie: Natalia Kwedor z kl. II TGK. W kategorii Pamięć - Edyta Gładek z kl. II TGK (II miejsce), Dawid Wenc z kl. III B TŻUG (III miejsce).

Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za I miejsce w Mistrzostwach Szkół Cukierniczych Expo sweet otrzymał uczeń kl. III TGK - Damian Stępień.

Po wręczeniu nagród za aktywność w roku szkolnym 2018/2019 głos zabrali: przedstawicielka Rady Rodziców oraz Przewodnicząca Samorządu Szkolnego - Ewelina Bielińska.

Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali wzruszającego listu od mamy Michała Warniełły - ucznia ZS Nr 6 - z podziękowaniami dla całej społeczności szkolnej za wsparcie i zaangażowanie  w zbieranie środków na leczenie Michała.

Na zakończenie uroczystości wybrzmiały życzenia długich, pełnych niezapomnianych wrażeń wakacji dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz wszystkich pracowników ZS Nr 6.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2019/2020!

Galeria:

Iwona Czajkowska-Bajor