Szczęśliwej drogi już czas...


W upalny, czerwcowy dzień - 19.06.2019 - społeczność Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie pożegnała tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Po powitaniu wychowawców klas trzecich kończących naukę (kl. 3 b kucharz i kl. 3 kucharz/cukiernik) - pani Małgorzaty Sokołowskiej i pana Tomasza Warzochy, grona pedagogicznego, rodziców, zaproszonych gości oraz absolwentów, którzy po raz ostatni przybyli na wręczenie świadectw, wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu Polski,  rozpoczęto uroczysty akt ślubowania  absolwentów. Tekst ślubowania odczytał nauczyciel wychowania fizycznego, pan Tomasza Warzocha, a Dyrektor Szkoły - dr Adam Grzegrzółka przyjął przysięgę przedstawicieli obu klas.

Następnie Dyrektor Szkoły oraz wychowawcy klas wręczyli nagrody uczniom, którzy włożyli maksymalny wysiłek w rozwijanie wiedzy i umiejętności, a swoim zachowaniem wyróżniali się na tle społeczności uczniowskiej. Zaszczytny tytuł Primus Inter Pares otrzymała Kamila Loks z klasy 3 kucharz/cukiernik, która uzyskała średnią ocen 5,14.

Za reprezentowanie szkoły w konkursach ogólnopolskich uhonorowano Monikę Kalecińską z klasy 3 kucharz/cukiernik oraz Filipa Uszyja z klasy 3 b kucharz.

Najszczersze podziękowania za wspieranie i pomoc w osiąganiu sukcesów otrzymali rodzice uczniów - pp. Violetta Wódka i Roman Loks, Maria i Marcin Beredowie oraz pani Izabela Uszyj. Listy gratulacyjne wręczył Dyrektor ZS Nr 6, dr Adam Grzegrzółka, a także wychowawcy klas.

Za zaangażowanie w pracę na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego na wyróżnienie zasłużyli: Aleksandra Wilk, Inez Sowa, Szymon Purtak, Filip Uszyj, Michał Urbanek i Maciej Wojciechowski. Nagrody i podziękowania otrzymali z rąk Wicedyrektor Agnieszki Rozwadowskiej oraz pań kierownik Pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego - Ewy Czerniak, Ewy Koń i Bogusławy Pęciak.

Za reprezentowanie szkoły na arenach sportowych na wyróżnienie zasłużył Patryk Wojciechowski z klasy 3 b kucharz. Nagrodę wręczyli mu: pan Tomasz Warzocha oraz Wicedyrektor Małgorzata Taczała.

Po uhonorowaniu wszystkich wyróżnionych przystąpiono do wręczenia świadectw ukończenia szkoły absolwentom klas 3 b kucharz oraz 3 kucharz/cukiernik.  Głos zabrali wzruszeni wychowawcy: pani Małgorzata Sokołowska oraz pan Tomasz Warzocha. Po otrzymaniu świadectw absolwenci zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia.

Następnie zabrali głos: przedstawiciel Rady Rodziców i przewodnicząca  Samorządu Szkolnego. W imieniu absolwentów słowa podziękowania wygłosiła Kamila Loks.

            Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy, życząc powodzenia na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Mamy nadzieję, że lata spędzone w naszej szkole będą dla nich zawsze miłym wspomnieniem.

Iwona Czajkowska-Bajor