Wojewódzka Konferencja ODiDZ

  • Opublikowano: poniedziałek, 10, czerwiec 2019 13:52
  • Adam Grzegrzółka

W dniach 30-31 maja dyrektor szkoły p. Adam Grzegrzółka oraz szkolny koordynator ds. ODiDZ p. Beata Szczycińska uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Koordynacyjnej Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, która odbywała się w miejscowości Uraz. Podczas konferencji zostały omówione kluczowe elementy dotyczące wzajemnej współpracy. Ponadto poruszona została organizacja ośrodków w dobie zmian szkolnictwa branżowego, tworzenia nowych podstaw programowych i programów. Wojewódzki Koordynator p. Elżbieta Paprocka przedstawiła wnioski z konferencji ogólnopolskiej, na której reprezentowała województwo zachodniopolskie. Omówione zostało również funkcjonowanie w ośrodkach dokształcania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.