Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2019

W dniu 21 lutego 2019 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wicewojewoda Marek Subocz w towarzystwie wicekuratora oświaty Jerzego Sołtysiaka wręczył stypendia Prezesa Rady Ministrów najzdolniejszym uczniom. W tym roku stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostało 189 uczniów z naszego województwa.

Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja wyróżnienie otrzymały: Anna Krajewska uczennica klasy IV b tżug i Klaudia Fedorowicz uczennica klasy 4 tot.

Stypendium to może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium (258 złotych miesięcznie) przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Pieniądze są wypłacane ze środków budżetu państwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!.