Podziękowania

  • Opublikowano: czwartek, 14, luty 2019 17:50
  • Katarzyna Bartkowiak
Podziękowanie
dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, 
opiekunów prawnych uczniów, przyjaciół naszej szkoły,
którzy 25 stycznia w czasie Studniówki i 11 lutego w szkole zasilili puszkę z datkami dla Michała.
W ciągu tych dwu dni zebraliśmy 1460 zł, które wpłaciliśmy już na konto Michała.
Na tym oczywiście  nie kończymy, dalej zbieramy pieniążki dla Michała
 puszki będą wystawione w bufecie szkolnym, sklepiku cukierniczym i w bufecie w bud. B.
Każdy grosz się liczy !!!!!!