14.11.2018 r.

ŚRODA -  14.11.2018 r.

 

Zastępstwa za panią/pana: E. Pierzchałę

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IIIB TŻUG

D. Sikuciński

302

2

IV KEL

I. Walczak

37

3

IIIB kuch

B. Pełech

58

 

Zastępstwa za panią/pana: BIOLOGIA (WAKAT)

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

7

III TŻUG/KEL

A. Grzegrzółka

205

 

Zastępstwa za panią/pana: B. Napiontek

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

4

I TH

M. Sokołowska 305

5

IB TŻUG

M. Sokołowska 305

 

Zastępstwa za panią/pana: A. Ratajczak

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

4-5

III TOT

T. Warzocha

43

6

IB TŻUG

A. Barcicka

43

7

I TOT

Grupa idzie do domu

-

 

Zastępstwa za panią/pana: K. Bartkowiak

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IC TŻUG

M. Krukowski

208

2

IC TŻUG

A. Wiśniewska

66

4-5

III TOT

T. Warzocha

43

6

I k/c

I. Walczak

37