13.11.2018 r.

WTOREK -  13.11.2018 r.

 

Zastępstwa za panią/pana: K. Bartkowiak

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IIIA TŻUG

Klasa przychodzi na 2 godzinę lekcyjną -

2

III TOT

S. Pawlus 39

3

II TOT

K. Kochmańska

101

4

III TOT

A. Włoch 106

 

Zastępstwa za panią/pana: E. Pierzchałę

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3

IA TŻUG

I. Rokita-Lisiecka

57

IB TŻUG

P. Kosińska-Lampka

56

IC TŻUG

D. Sikuciński

302

ID TŻUG

T. Turek

60

4

IV KEL

I. Rokita-Lisiecka

57

5

IIIB TŻUG

D. Sikuciński

302

 

Zastępstwa za panią/pana: B. Napiontek

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IIB TŻUG

Klasa przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

-

2

IIB TŻUG

D. Sikuciński 302

3

IIIA TŻUG

A. Wiśniewska 66

4

IB TŻUG

I. Czajkowska-Bajor 44

5

IB TŻUG

A. Sadzikowska

47

 

Zastępstwa za panią/pana: A. Ratajczak

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IB TŻUG

T. Warzocha

206

2

IA TŻUG

T. Warzocha

206

3

I k/c

T. Warzocha (łączenie grup)

206

4

ID TŻUG

T. Warzocha (łączenie grup)

206

5

I TOT

A. Barcicka

43

6

I TOT

Grupa idzie do domu

Grupa uczęszczająca na religię - czytelnia

-