Tarcza
Biologia
pilotaz

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZS NR 6

  • Opublikowano: niedziela, 21, październik 2018 17:36
  • Adam Grzegrzółka

"Mieć właściwego nauczyciela - to jakby drugi raz się urodzić"

 - Ludmiła Ulicka           

            12 października 2018 w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli: Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi, Pielęgniarka Szkolna, Przewodnicząca Rady Rodziców, Samorząd Szkolny, uczniowie klas pierwszych oraz przedstawiciele klas programowo wyższych z Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinie.

            Słowo wstępne na temat okoliczności powstania Dnia Edukacji Narodowej wygłosiła prowadząca uroczystość, pani Iwona Czajkowska-Bajor. Życzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej odczytał Bartosz Kubiak z klasy II A TŻUG.

            Następnie zabrał głos Dyrektor Szkoły, pan Adam Grzegrzółka, który złożył Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły najserdeczniejsze życzenia. Podziękowaniem za zaangażowanie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły było przyznanie nagród i wyróżnień.

            Doniosłą częścią akademii było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy złożyli przyrzeczenie w obecności swoich wychowawców: pani Iwony Walczak, pani Anny Wiśniewskiej, pani Doroty Warzochy, pani Iwony Rokity-Lisieckiej, pana Tomasza Liwosza, pana Rajmunda Szkołuta, pani Małgorzaty Jankowskiej-Lipki oraz całej społeczności szkolnej. Rotę ślubowania odczytała  wychowawczyni klasy  I kc - pani Iwona Walczak. Przedstawiciele klas: Branżowej Szkoły I stopnia, Technikum Hotelarskiego i Technikum Gastronomicznego zostali uroczyście pasowani na uczniów ZS Nr 6 w Szczecinie przez Dyrektora Szkoły, pana Adama Grzegrzółkę.

            Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Aneta Gostyńska, złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej zarówno uczniom, jak i pracownikom Szkoły.

            W imieniu Samorządu Szkolnego wystąpiła jego Przewodnicząca - Ewelina Bielińska, która w uroczystych słowach podziękowała za trud, poświęcenie i opiekę Gronu Pedagogicznemu. Muzyczną niespodziankę dla nauczycieli - piosenkę z własnym tekstem i akompaniamentem - przygotowali uczniowie klasy 3 ATŻUG - Izabela Stróżyk i Jakub Chwastowski.         

            Część artystyczną przygotowała młodzież z klasy III ATŻUG pod kierunkiem pań: Małgorzaty Kowalczyk - nauczycielki z biblioteki szkolnej oraz Iwony Walczak - nauczycielki języka polskiego, oprawę wokalną zaś zapewnili debiutujący uczniowie klas I TH, I B i I CŻTUG ze Szkolnego Klubu Muzomaniaków pod kierunkiem pani Iwony Czajkowskiej-Bajor - nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze. Partie solowe w utworach muzycznych wyśpiewali: Miłosz Myślicki i Karolina Mieszała z kl. I CTŻUG w piosence "Budzikom śmierć", Zuzanna Drożniewska z kl. I TH w utworze "Remedium" oraz Zosia Wójtowicz z kl. 3 TOT w piosence "Najpiękniejsza w klasie".

            Występy uczniów zostały ciepło przyjęte przez zgromadzoną publiczność, która nagrodziła wykonawców  rzęsistymi brawami i owacją na stojąco.  

            Na zakończenie prowadząca uroczystość pani Iwona Czajkowska-Bajor podziękowała wszystkim obecnym za przybycie, życząc uczniom, aby byli chlubą Szkoły, a Nauczycielom, by praca przysparzała im wiele radości i satysfakcji w roku szkolnym 2018/2019.

 Iwona Czajkowska-Bajor