Tarcza
Biologia
pilotaz

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Galeria zdjęć

W piątek 22.06.2018 r. o godz. 11:30 w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

            Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

- prezydent miasta Szczecin - Piotr Krzystek,

- dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty - Urszula Berlińska,

- dyrektor Wydziału Oświaty w Szczecinie - Lidia Rogaś,

- prezes Izby  Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie - Władysław Jefremienko, a także:

- dyrektor ZS Nr 6 - Janina Krajewska,

- wicedyrektor ZS Nr 6 - Ewa Chmiela,

- wicedyrektor ZS Nr 6 - Małgorzata Taczała,

- wicedyrektor ZS Nr 6 - Adam Grzegrzółka,

- panie kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego Sylwia Pawlus, Ewa Koń i Ewa Czerniak,

- kierownik internatu: Agata Partyka,

- panie pedagog: Irena Fabiszak i Magdalena Kujawa,

- kierownik administracyjny: Emilia Drążek,

- przewodnicząca Rady Rodziców - Dorota Matuszczak -Kozdroń,

oraz grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i opiekunowie prawni uczniów oraz  społeczność uczniowska ZS Nr 6 w Szczecinie.

            Po powitaniu zebranych, wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu zabrali głos:

- pani dyrektor Janina Krajewska,

- pan prezydent miasta Szczecin - Piotr  Krzystek,

- pani dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty - Urszula Berlińska,

- pan prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie - Władysław Jefremienko.

            Zaproszeni goście w serdecznych i pełnych uznania słowach złożyli życzenia odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Janinie Krajewskiej. W imieniu grona pedagogicznego list z podziękowaniami odczytał wicedyrektor Adam Grzegrzółka, a nauczyciele ZS Nr 6 kwiatami wyrazili szacunek i uznanie za kilkunastoletnią owocną pracę Pani Dyrektor Krajewskiej.

            Głos zabrała również  przewodnicząca Samorządu Szkolnego: Ewelina Kozak, która przedstawiła wyniki plebiscytu na ,,Super Belfra". Otrzymali je nauczyciele: Łukasz Małecki i Bartosz Szczęsny, a honorowego "Super Belfra" wręczono Pani Dyrektor Janinie Krajewskiej.

            Muzyczną niespodziankę ze specjalną dedykacją dla Pani Dyrektor Janiny Krajewskiej wyśpiewała uczennica  klasy 2 TOT - Zosia Wójtowicz.

Słowa utworu z repertuaru Anny Jantar "Radość najpiękniejszych lat" wzruszyły nie tylko Panią Dyrektor, ale także wszystkich zebranych na uroczystości. Uczniowie ZS Nr 6 wyrazili swoją wdzięczność dla Pani Janiny Krajewskiej pięknym bukietem kwiatów.

            Po przemówieniach i wyprowadzeniu sztandaru szkoły nastąpiła uroczysta chwila wręczenia przez panią dyrektor J. Krajewską oraz wychowawców poszczególnych klas nagród za osiągnięcia w nauce uczniom, którzy otrzymali w roku szkolnym 2017/2018 świadectwa z wyróżnieniem. Byli to:

Technikum Gastronomiczne:

z klasy I a technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Łukasz Sobstyl  ze średnią 4,83
 • Bartosz Kubiak  ze średnią 4,77
 • Aleksandra Zawieracz ze średnią 4,76

z  klasy I b technik technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Karolina Górska  ze średnią 4,76
 • Zuzanna Winnicka ze średnią 4,76

z klasy II a technik technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Izabela Stróżyk ze średnią 4,77
 • Szymon Makowiecki ze średnią 4,75

z  klasy II  c technik technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Weronika Maciejewska ze średnią 4,92
 • Karolina Michalska ze średnią 4,77

z klasy III b technik technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Anna Krajewska ze średnią 5,25

Technikum Hotelarskie:

z klasy I technik hotelarstwa      

 • Kornelia Cieślak ze średnią 4,79

z  klasy II technik hotelarstwa

 • Aleksandra Sztark ze średnią 4,78

Z klasy III technik obsługi turystycznej

 • Klaudia Fedorowicz ze średnią 5,0
 • Eliza Piątek ze średnią 4,86
 • Monika Śpiewak ze średnia 4,86
 • Dominika Śpiewak ze średnią 4,79

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 z klasy II  kucharz/cukiernik

 • Kamila Loks ze średnią  5,0
 • Monika Kalecińska ze średnia 4,78

            Następnie odbyło się wręczenie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego umiejętności dla uczestników projektu „Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Nagrody wręczyli: pani dyrektor Janina Krajewska i pan Prezes Izby  Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie - Władysław Jefremienko.

            Kursy ukończyło 54 uczniów naszej szkoły, którzy zdobyli nowe kwalifikacje w zawodzie kucharz ze specjalnością carvingu i cukiernika oraz umiejętności z zakresu fotografii, animatora turystyki dzieci i młodzieży i barmana-baristy. Przygotowanie zawodowe, które otrzymali pozwoli im na sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy, a dokumenty, które otrzymali otworzą im drzwi do pracodawców polskich i europejskich.

            Z kolei stypendium Rady Rodziców dla uczniów którzy wykazali się stuprocentową frekwencją na zajęciach dydaktycznych wręczyła przewodnicząca Rady Rodziców oraz pedagog szkoły. Otrzymali ją uczniowie:

 • Stanisław Żabiński z klasy 2c technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Mateusz Kwiek z klasy 2 kelner
 • Natalia Runke i Aleksandra Sztark z klasy 2 technik hotelarstwa
 • Natalia Olechowska z klasy 1 kucharz/ cukiernik
 • Kamil Pachciarek z klasy 1 b kucharz

            Tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego nagrodzono klasy, które uzyskały najwyższą średnią ocen i najlepszą frekwencję.

            Najwyższą  średnią ocen z Technikum Gastronomicznego uzyskała klasa 3 b technik żywienia i usług gastronomicznych z wynikiem 3,72 (wychowawca - pan Adam Grzegrzółka).

            Najwyższą  średnią ocen z Technikum Hotelarskiego uzyskały klasy: 1 technik hotelarstwa z wynikiem - 3,66 (wychowawczyni pani Anna Barcicka) oraz III technik obsługi turystycznej z wynikiem - 3,66 (wychowawczyni pani Barbara Napiontek).

            Najwyższą średnią z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskała klasa 2 kucharz/cukiernik z wynikiem 3,25 (wychowawca - pan Tomasz Warzocha).

            Nagrody za najwyższą frekwencję otrzymali:

- w Technikum Gastronomicznym - klasa 3 b technik żywienia i usług gastronomicznych z wynikiem 84% - wychowawca pan Adam Grzegrzółka

- w Technikum Hotelarskim - klasa 1 technik hotelarstwa z wynikiem 87%  – wychowawczyni pani Anna Barcicka

 - w Branżowej Szkole I stopnia nr 4  - klasa 1kucharz/cukiernik z wynikiem 75% - wychowawczyni pani Renata Dziczkiewicz

            Wyjątkową nagrodę - Prezydenta Miasta Szczecin za  osiągnięcia w nauce otrzymała 20 czerwca 2018 r. laureatka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Weronika Aleksandrowicz z klasy 3b technik żywienia i usług gastronomicznych.

            Za postawę pełną szacunku i wrażliwości na potrzeby innych oraz niegasnącą wytrwałość w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu na wyróżnienie  zasłużyli:

 • Dawid Krynicki
 • Izabela Jakubiszyn
 • Monika Bant
 • Wiktoria Kulczycka
 • Anna Krajewska
 • Marta Panuciak
 • Joanna Łaszczewska
 • Klaudia Suszczyńska
 • Natalia Wierzbicka
 • Natalia Wawrowska
 • Aleksandra Kotynia
 • Damian Nowacki
 • Alan Tarociński

Dyplomy uznania wręczyły: pani wicedyrektor Małgorzata Taczała oraz opiekun Szkolnego Kola Wolontariatu  - pani Aneta Stawicka.

W dalszej kolejności przedstawiono wyniki konkursu na najaktywniejszą klasę w Zespole Szkół nr 6. Zaszczytne miano najaktywniejszej klasy w szkole otrzymała klasa 3 b technik żywienia i usług gastronomicznych. Puchar oraz nagrody na ręce gospodarza klasy i wychowawcy - pana Adama Grzegrzółki wręczyła pani dyrektor Janina Krajewska.  

            W ciągu roku szkolnego wszystkie klasy walczyły o miano najbardziej usportowionej klasy. Turniej wygrała klasa II b technik żywienia i usług gastronomicznych. Puchar na ręce gospodarza klasy oraz wychowawcy - pani Izabeli Więch - wręczyli: pani wicedyrektor Małgorzata Taczała i pan Tomasz  Warzocha.

            W czerwcu 2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie savoir-vivre                     „Dobre wychowanie – paszportem w przyszłość”. Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie z klasy I a technik żywienia i usług gastronomicznych:  Bartosz Kubiak - 3 miejsce, Dawid Paul - 2 miejsce, a zwycięzcą i mistrzem dobrego wychowania został Maciej Nawrot.

            Pani Monika Krohenke przedstawiła krótką informację na temat działań  uczniów dziedzinie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w ZS Nr 6.

            Rada Rodziców ufundowała również nagrodę dla klasy, która wpłaciła najwięcej pieniędzy na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18. Klasie I technik hotelarstwa wraz z wychowawcą panią Anna Barcicką pogratulowała i wręczyła nagrodę pani przewodnicząca Rady Rodziców - Dorota Matuszczak-Kozdroń.

            Przewodniczącej Rady Rodziców - pani Dorocie Matuszczak-Kozdroń, która przez trzy lata pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców, podziękowano kwiatami za jej ogromne zaangażowanie i  wsparcie, jakiego udzielała społeczności szkolnej ZS Nr 6 w Szczecinie.

            Na zakończenie ksiądz Paweł Marek wygłosił kilka ciepłych słów skierowanych do nauczycieli i uczniów, a prowadząca uroczystość Iwona Czajkowska-Bajor podziękowała zebranym, życząc wszystkim słońca i ciekawych, pełnych niezapomnianych wrażeń z wakacji.

            Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!