Konkurs na „Najaktywniejszą Klasę w Szkole”

    W przedstawionym zestawieniu punktów i wyników został uwzględniony udział klas w akcjach organizowanych przez Samorząd Szkolny, gdzie wytypowano pierwsze trzy miejsca dla klas: 2 technik hotelarstwa – I miejsce, 3a technik żywienia i usług gastronomicznych – II miejsce oraz 3 technik hotelarstwa – III miejsce.

      W drugiej konkurencji organizowanej przez Samorząd Szkolny dotyczącej organizowania paczek prawie wszystkie klasy za swój aktywny udział otrzymały po 5 punktów.

      W ramach konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną odbyły się dwa.

   Pierwszy dotyczył wykonania plakatu, ilustracji lub sentencji do książki i tu wygrali uczniowie z następujących klas: I miejsce - 1 technik obsługi turystycznej, II miejsce ex aequo - uzyskali uczniowie z klasy 2 i 3 technik obsługi turystycznej, a następnie III miejsce - uzyskali uczniowie z 1a technik żywienia i usług gastronomicznych.

  Drugi konkurs obejmował działania dotyczące Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa i Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w których wyróżnione zostały klasy takie jak:  1a technik żywienia i usług gastronomicznych - uzyskując I miejsce, 3 technik obsługi turystycznej oraz 1 kucharz/cukiernik - uzyskując II miejsce (również ex aequo) i 4a technik żywienia i usług gastronomicznych - uzyskując III miejsce.

   Z powyższych danych wynika, że najwyższą ilość punktów uzyskały kolejno klasy 3b, 3a oraz 2c technik żywienia i usług gastronomicznych.

      Zachęcam do dalszej zabawy w przyjaznej atmosferze i aktywności na rzecz klasy i własnego rozwoju.

                                                                                                                Zebrała i opracowała Monika Kroehnke

Attachments:
Download this file (działania 2018.doc)działania 2018.doc[ ]115 kB