Tarcza
Biologia
pilotaz

17.05.2018 r.

CZWARTEK 17.05.2018

 

Zastępstwa za panią/pana: A. RATAJCZAK

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

I b tżug

K. Bartkowiak

206

2

I a tżug

Grupa przychodzi na 3 godz. lekcyjną

-

3,4

I tot

K. Bartkowiak /łączenie grup/

43

 

Zastępstwa za panią/pana: M. KRASZEWSKĄ

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5

I a tżug

M. Taczała

208

 

Zastępstwa za panią/pana: A. KAMIŃSKĄ

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5

I hot

Ł. Małecki

005

6

III b kuch

M. Kolasińska

Sala gim

7

III kuch/cuk

Klasa idzie do domu

-

8

II kel

D. Warzocha

Sala gim

 

Zastępstwa za panią/pana: M. SOKOŁOWSKĄ

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5

III a tżug

A. Stawicka

52

6

III a tżug

Ł. Małecki

25

7

III b kuch

Klasa idzie do domu

-