Tarcza
Biologia
pilotaz

14.03.2018 r.

  • Opublikowano: wtorek, 13, marzec 2018 20:06
  • Katarzyna Bartkowiak

ŚRODA  14.03.2018

 

Zastępstwa za panią/pana: B. PEŁECH

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1,2

III tot

M. Paśniewska /łączenie grup/

59

5

III tot

D. Sikuciński /łączenie grup

302

7,8

II tot

P. Kosińska-Lampka /łączenie grup/

56

 

Zastępstwa za panią/pana: M. KRASZEWSKĄ

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

IV tot

M. Sokołowska

305

4

I tżug/kel

J. Drewniak

306

5

I b tżug

A. Sadzikowska

47

6

I a tżug

P. Kosińska-Lampka

56

7

III tot

Klasa idzie do domu

-

 

Zastępstwa za panią/pana: I. WALCZAK

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2,3

IV c tżug

A. Włoch

106

4

I hot

A. Barcicka

43

 

Zastępstwa za panią/pana: C. WRÓBEL 

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IV hot, tot, kel

Grupa przychodzi na 2 godz. lekcyjną

-

3

I hot

A. Barcicka

43

 

Zastępstwa za panią/pana: KS. MAREK

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

6,7

I b tżug

Grupa idzie do domu

-

8

I a tżug, Itżug/kel

Grupa idzie do domu

-

9

II tot

Grupa idzie do domu

-