Wykłady


Dnia 02.02.2018 r. młodzież naszej szkoły (klasy 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasa 3 technik hotelarstwa i klasa 3 technik obsługi turystycznej) uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pana prof. dr hab. dr hc. Multi Jana Gawęckiego (honorowego przewodniczącego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności) oraz Panią prof. dr hab. Danutę Górecką (przewodniczącą Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności).

Profesor Jan Gawęcki w wykładzie pt: „Ewolucyjna historia zwyczajów żywieniowych człowieka” przedstawił zmiany zachodzące w sposobie odżywiania się człowieka na przełomie wieków oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Ponadto profesor poruszył kwestie związane z ryzykiem i korzyściami jakie niesie stosowana w szerokim zakresie fortyfikacja (wzbogacanie) produktów spożywczych oraz uzupełnianie codziennej diety suplementami. 

Pani profesor Danuta Górecka przekazała natomiast i usystematyzowała młodzieży naszej szkoły wiedzę na temat „Błonnik pokarmowy. Potrzeba czy moda” wyjaśniając jak wielką rolę pełni błonnik pokarmowy dla zdrowia człowieka, i które produkty są jego cennym źródłem.

Wykłady były dla uczniów nieocenioną skarbnicą wiedzy, a profesjonalizm wykładowców czynił je zrozumiałymi dla każdego słuchacza i niezwykle ciekawymi.

A. Stawicka, M. Piecyk