Tarcza
Biologia
pilotaz

XXII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - relacja

  • Opublikowano: wtorek, 16, styczeń 2018 12:11
  • Adam Grzegrzółka

12 stycznia w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się okręgowy etap  XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Olimpiada ma na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocji zdrowia. W tym roku tematyką wiodącą są: Owoce i warzywa - przetwórstwo i rola w żywieniu”. W rywalizacji wzięło udział 44 uczniów z 25 szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Nad przebiegiem eliminacji, jak co roku, czuwała komisja w składzie: przewodniczący dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. ndzw. ZUT, zastępca przewodniczącego wizytator Kuratorium Oświaty mgr Daniela Arciszewska, sekretarz dr n. med. Adam Grzegrzółka – wicedyrektor i nauczyciel biologii w ZS Nr 6, oraz 4 wylosowanych nauczycieli z uczestniczących szkół: pani mgr inż. Daria Łabuda (IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim), pani dr Aneta Stawicka (Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie), pani mgr inż. Marzena Przybyłka-Siwek  (Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. F. Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim) i pani mgr Marzena Sokołowska (III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie).  Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w etapie centralnym Olimpiady, trzeba było uzyskać co najmniej 80 % możliwych do zdobycia punktów (minimalna liczba punktów decydująca o wpisaniu na listę kandydatów do etapu centralnego wynosiła 63).

Najlepszymi uczestnikami okręgowego etapu XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zostali:

I miejsce – Aneta Kotlarek, uczennica II  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim – 73 pkt., 

II miejsce – Krzysztof Przesmycki, uczeń Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. F. Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim – 64 pkt., 

III miejsce – Anna Krajewska, uczennica Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja  w Szczecinie – 63 pkt.,

      W trakcie trwania eliminacji, dla opiekunów i młodzieży zorganizowano wykłady poprowadzone przez pracowników uczelni wyższych Szczecina:

  • "Wartość odżywcza cennych, choć zapomnianych warzyw strączkowych”- dr hab. Wioletta Biel – Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • "Prozdrowotne właściwości żurawiny"dr hab. Katarzyna Janda – Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Nagrody dla laureatów I, II i III miejsca ufundowali: Ministerstwo Edukacji NarodowejPrezydent Miasta SzczecinZachodniopomorski Kurator Oświaty, Prodziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie. Nagrodę dla laureata I miejsca oraz upominki dla wszystkich uczestników ufundowała Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a współorganizatorem: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

Konkurs został objety honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Galeria

Dr n. med. Adam Grzegrzółka

Sekretarz Komisji Okręgowej

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Szczecinie