Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Gastronomik w Dialogach

Zachęcam do zapoznania się z artykułem pt. „Bezpieczny uczeń” dotyczącym realizacji programów i projektów profilaktyki antynarkotykowej, antydopalaczowej, czy antyterrorystycznej oraz aktywizacji opiekunów w sferze bezpieczeństwa u swoich dzieci w Miesięczniku Pedagogicznym „Dialogi” w numerze wrześniowym z 2017 roku o numerach 7/2017 pt. „Gastronomik podejmuje wyzwania”, ze stron 9-10.

Poniżej załączam link i załącznik.:

https://pe.szczecin.pl/files/E833EB373AED4EF29AC8B0D278328FBF/Segregator1.pdf

   Dialogi nr 7/2017 [5.91 MB]

Wykład – Szkoła Zdrowia

 

Zapraszam zainteresowanych tematyką zdrowia do udziału w wykładach na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie do sali literackiej 202, II piętro (wejście A, F). Cena 5 zł

Spotkanie odbędzie się 18.10.2017 roku o godzinie 17.

Najbliższy temat to: „Sfera osobista w jesieni życia” przedstawiający poglądy współczesnej medycyny na sferę życia osób w starszym wieku.

Prelegentka: dr n. o zdr. Marta Giezek (PUM)

Prowadzenie i oprawa muzyczna: prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki.

Chętnych uczniów zapraszam do udziału i do wcześniejszego zgłoszenia się do pani Moniki Kroehnke (sala 51) lub pani Małgorzaty Kowalczyk-Bykowskiej (czytelnia).

Uczestnicy otrzymują 20 punktów z zachowania!

 

http://zamek.szczecin.pl/kalendarz.php?id=6479

FAS - PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY ORAZ FASD – SPEKTRUM POALKOHOLOWYCH WRODZONYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH.

Fas (Fetal Alkohol Syndrome) Płodowy Zespół Alkoholowy – jest to zaburzenie dotyczące rozwijającego się płodu, będące skutkiem narażenia go na działanie alkoholu. To zespół wad wrodzonych, somatycznych (dotyczących ciała) oraz neurologicznych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, głównie mózgu.

FASD – (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) czyli Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych to inne zaburzenia rozwojowe dzieci wynikające z narażenia płodu na działanie alkoholu.

 

Dla zainteresowanych! Przystąp do konkursu plastycznego „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu” Wszystkie istotne informacje w zakładce promocja zdrowia.

„WAŻNE DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU”

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszam do udziału w X edycji edukacyjnego konkursu plastycznego „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”.

Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”.

Celem konkursu jest przekaz informacji, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda jego ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości oraz zachęcenie młodzieży do obrony oraz promowania tej zasady.

Przedmiotem konkursu jest ulotka lub plakat promujący abstynencję w czasie ciąży. Ulotka powinna być utworzona w formacie A4, dowolnie złożonym. Plakat w dowolnym formacie. Ulotka i plakat powinny zawierać istotne dla tematu informacje.  Pracę należy składać do mnie (Moniki Kroehnke) do sali 51 do 10 listopada 2017r .

Uwaga:

1. Kandydaci wykonują pracę indywidualnie!

2. Organizatorzy proszą o nie podpisywanie prac z przodu, ale czytelne podpisywanie ich na odwrocie.

3. Wyniki konkursu będą ogłoszone dnia 1 grudnia 2017roku na stronie internetowej www.tęczaserc.pl

4. Prace laureatów mogą stanowić elementy wystaw prezentowanych w różnych ważnych miejscach naszego miasta np.: Uniwersytecie Szczecińskim, Zamku Książąt Pomorskich, Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecin oraz w szkołach. 

Szkoła wolna od używek

 

Nauczyciele naszej jednostki wraz z grupą dziesięciu uczniów z klasy IV technikum usług turystycznych oraz II a i b technikum żywienia i usług gastronomicznych przystąpili do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Celem konkursu było przygotowanie projektu edukacyjnego promującego postawę wolną od używek.