Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Elektroniczny sytstem rekrutacji do Internatu

Rekrutacja do Internatu przebiega w sposób elektroniczny.

Kliknij poniższy link aby przejść do rekrutacji:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Komunikat

UWAGA!

W sekretariacie Zespołu Szkól Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie należy składać dokumenty zgodnie z harmonogramem naboru. Dyrektor Zespołu Szkól Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, której częścią integralną jest internat ma podpisane porozumienie o współpracy z następującymi szkołami :

Zespół Szkól Nr 8 , Zespól Szkól Nr 3, XIV LO .