Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

PROJEKT UNIJNY 

PERFEKCJONISTA TO JA – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - raport

Z przyjemnością pragniemy powiadomić, że zakończyliśmy raportowanie końcowe projektu „Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” w ramach zagranicznej mobilności kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w którym wzięły udział nauczycielki języka angielskiego: Beata Pełech (jako koordynator przedsięwzięcia), Edyta Pierzchała, Iwona Rokita-Lisiecka, Dorota Stopczyńska-Cylwik oraz nauczyciel zawodu, Danuta Sękalska.

Czytaj więcej...

Gastronomik na łamach Refleksji

     W 5 numerze Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego Refleksje ukazała się publikacja nauczycielek ZS Nr 6,  p. Edyty Pierzchały i p. Iwony Rokity Lisieckiej na temat projektów realizowanych w ZS Nr 6: „Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” oraz „Doświadczenie ma znaczenie”.

Artykuł p. Edyty Pierzchały "Dążenie do perfekcji".

Artykuł p. Iwony Rokity - Lisieckiej "Sięgamy coraz wyżej".

Zachęcamy do lektury.

Projekty UE w Gastronomiku

„Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli”

oraz

„Doświadczenie ma znaczenie”

Dzielenie się wiedzą na temat realizacji projektów z przedstawicielami organów nadzorujących oraz nauczycielami i uczniami innych szkół miasta Szczecin

22 września, z okazji uroczystych obchodów 65-lecia Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, informacja o realizacji projektów „Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” oraz „Doświadczenie ma znaczenie” została zaprezentowana w filmie dotyczącym powstania Szkoły oraz obszarów jej obecnej działalności. Dzięki prezentacji przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, w tym Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektor Wydziału Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektorzy szczecińskich szkół kształcenia zawodowego, uczniowie zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja oraz przedstawiciele Zespołu Szkół nr 8, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4, jak i wszyscy zaproszeni na galę goście mieli możliwość zapoznania się z programami unijnym wdrażanymi przez naszą Szkołę. Przedstawiono pokrótce założenia i cele projektów oraz zamieszczono zdjęcia z pobytu w Wielkiej Brytanii na szkoleniu edukacyjnym dla nauczycieli oraz na praktykach zawodowych dla uczniów.

Beata Pełech  

„Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli”. Upowszechnianie projektu wśród nauczycieli i uczniów innych szkół w Polsce

Dynamicznie zachodzące przemiany we współczesnej szkole wymuszają wśród nauczycieli konieczność ciągłego doskonalenia już posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych. Jednym z narzędzi, które mogą być wykorzystane w tym celu, są szkolenia i kursy. Ta forma aktywności jest szczególnie popierana przez Unię Europejską, zwłaszcza promowane od kilku lat inicjatywy związane z kształceniem ustawicznym (lifelong learning – uczenie się przez całe życie). By pogłębić dotychczasową wiedzę i zdobyć nowe kompetencje pięciu nauczycieli z naszej szkoły, w tym czterech „anglistów” i jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych, zdecydowało się na wyjazd do Wielkiej Brytanii na kurs metodyczno-językowy oraz kurs językowy.

Czytaj więcej...

"Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli"

 
14 września 2016 podczas Rady Pedagogicznej Beata Pełech - koordynator projektu "Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli" - w ramach dzielenia się wiedzą i upowszechniania założeń programu  przedstawiła krótką prezentację na temat pobytu nauczycieli na zagranicznej mobilności edukacyjnej w Scarborough w Anglii . Pani Dyrektor, Janina Krajewska, uroczyście wręczyła uczestnikom przedsięwzięcia certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia w Wielkiej Brytanii.
Beata Pełech
Prezentacja [POBIERZ]
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017"
Srebrna Szkoła 2017
Reklama
pilotaz2016