Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - raport

Z przyjemnością pragniemy powiadomić, że zakończyliśmy raportowanie końcowe projektu „Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” w ramach zagranicznej mobilności kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w którym wzięły udział nauczycielki języka angielskiego: Beata Pełech (jako koordynator przedsięwzięcia), Edyta Pierzchała, Iwona Rokita-Lisiecka, Dorota Stopczyńska-Cylwik oraz nauczyciel zawodu, Danuta Sękalska.

Czytaj więcej: Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - raport

Gastronomik na łamach Refleksji

     W 5 numerze Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego Refleksje ukazała się publikacja nauczycielek ZS Nr 6,  p. Edyty Pierzchały i p. Iwony Rokity Lisieckiej na temat projektów realizowanych w ZS Nr 6: „Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” oraz „Doświadczenie ma znaczenie”.

Artykuł p. Edyty Pierzchały "Dążenie do perfekcji".

Artykuł p. Iwony Rokity - Lisieckiej "Sięgamy coraz wyżej".

Zachęcamy do lektury.

Projekty UE w Gastronomiku

„Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli”

oraz

„Doświadczenie ma znaczenie”

Dzielenie się wiedzą na temat realizacji projektów z przedstawicielami organów nadzorujących oraz nauczycielami i uczniami innych szkół miasta Szczecin

22 września, z okazji uroczystych obchodów 65-lecia Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, informacja o realizacji projektów „Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” oraz „Doświadczenie ma znaczenie” została zaprezentowana w filmie dotyczącym powstania Szkoły oraz obszarów jej obecnej działalności. Dzięki prezentacji przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, w tym Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektor Wydziału Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektorzy szczecińskich szkół kształcenia zawodowego, uczniowie zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja oraz przedstawiciele Zespołu Szkół nr 8, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4, jak i wszyscy zaproszeni na galę goście mieli możliwość zapoznania się z programami unijnym wdrażanymi przez naszą Szkołę. Przedstawiono pokrótce założenia i cele projektów oraz zamieszczono zdjęcia z pobytu w Wielkiej Brytanii na szkoleniu edukacyjnym dla nauczycieli oraz na praktykach zawodowych dla uczniów.

Beata Pełech  

„Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli”. Upowszechnianie projektu wśród nauczycieli i uczniów innych szkół w Polsce

Dynamicznie zachodzące przemiany we współczesnej szkole wymuszają wśród nauczycieli konieczność ciągłego doskonalenia już posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych. Jednym z narzędzi, które mogą być wykorzystane w tym celu, są szkolenia i kursy. Ta forma aktywności jest szczególnie popierana przez Unię Europejską, zwłaszcza promowane od kilku lat inicjatywy związane z kształceniem ustawicznym (lifelong learning – uczenie się przez całe życie). By pogłębić dotychczasową wiedzę i zdobyć nowe kompetencje pięciu nauczycieli z naszej szkoły, w tym czterech „anglistów” i jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych, zdecydowało się na wyjazd do Wielkiej Brytanii na kurs metodyczno-językowy oraz kurs językowy.

Czytaj więcej: „Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli”. Upowszechnianie projektu...

"Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli"

 
14 września 2016 podczas Rady Pedagogicznej Beata Pełech - koordynator projektu "Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli" - w ramach dzielenia się wiedzą i upowszechniania założeń programu  przedstawiła krótką prezentację na temat pobytu nauczycieli na zagranicznej mobilności edukacyjnej w Scarborough w Anglii . Pani Dyrektor, Janina Krajewska, uroczyście wręczyła uczestnikom przedsięwzięcia certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia w Wielkiej Brytanii.
Beata Pełech
Prezentacja [POBIERZ]

Wspomnienia

 
WSPOMNIENIA ZE SCARBOROUGH

W drugiej połowie lipca wybrałyśmy się do Scarborough w Wielkiej Brytanii... Pojechały tam nauczycielki języka angielskiego: Beata Pełech, Edyta Pierzchała, Iwona Rokita-Lisiecka, Dorota Stopczyńska-Cylwik oraz nauczyciel zawodu Danuta Sękalska. Wyjazd ten był efektem przedsięwzięcia unijnego w ramach programu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Koordynatorem projektu zatytułowanego „Perfekcjonista to ja - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” jest Beata Pełech. Celem wyjazdu było wzięcie udziału w dwutygodniowym kursie językowym. W przypadku nauczycieli języka angielskiego nacisk kursu był położony na nauczanie języka zawodowego, natomiast Danuta Sękalska uczęszczała na kurs języka angielskiego.
Wszystkie pojechałyśmy  do Scarborough z mieszanymi uczuciami, gdyż nie wiedziałyśmy czego się spodziewać. Okazało się na miejscu, że Scarborough to urocze, portowe miasteczko na północno-wschodnim wybrzeżu Anglii. W XIX wieku było ono uzdrowiskiem, tętniącym życiem, a obecnie jest zacisznym miejscem, w którym można odpocząć i podziwiać piękne widoki.
 

Zakwaterowane byłyśmy w prywatnym pensjonacie typu bed and breakfast, w starej, angielskiej kamienicy, której właścicielką jest sympatyczna Pauline, serwująca nam codziennie tradycyjne, angielskie śniadania. 
 
Nasz kurs realizowany był przez szkołę Anglolang, która mieści się w pięknym, starym budynku. Zajęcia prowadzone były w szesnastoosobowych, międzynarodowych grupach. Nauczyciele szkoły Anglolang są bardzo profesjonalni. Prowadzili bardzo ciekawe zajęcia, z których można było wiele skorzystać, a wiedza przekazywana była w przystępny i dowcipny sposób.
 
Oprócz tradycyjnych zajęć w budynku szkoły, miałyśmy okazję wziąć udział
w warsztatach prowadzonych przez aktorów miejscowego teatru. Omawialiśmy z nimi sztukę Williama Szekspira "Burza" oraz same mogłyśmy wcielić się w rolę aktorów, przedstawiając krótkie scenki na forum całej grupy. Szkoła Anglolang zorganizowała nam także wyjście na spektakl teatralny do wspomnianego już teatru - Stephen Joseph Theatre.
 
 
Mimo, że kurs trwał tylko dwa tygodnie, miałyśmy również okazję pozwiedzać Anglię. Szkoła Anglolang, w trakcie naszego pobytu, zorganizowała kilka wycieczek. Byłyśmy w sercu Yorkshire, czyli mieście York, z przepiękną, olbrzymią katedrą - York Minster - głównym punktem miasta. Oprócz tego zwiedziłyśmy miasto Beatlesów - Liverpool. Miałyśmy też okazję zobaczyć inne nadbrzeżne miejscowości, takie jak Whitby i Robin Hood's Bay.
 
Podsumowując, wróciłyśmy z Anglii bardzo zadowolone. Dzięki projektowi miałyśmy okazję podszkolić język w rozmowach z native speakerami, co jest najlepszym sposobem na naukę języka obcego, ale także w rozmowach z innymi uczestnikami kursu. Nawiązałyśmy wiele międzynarodowych znajomości. Miałyśmy okazję poznać kulturę nie tylko Wielkiej Brytanii, ale także innych państw europejskich. Co więcej, zobaczyłyśmy piękne, urocze miejsca. Podróże kształcą, otwierają nam świat i napełniają pozytywną energią, dlatego pragniemy powtórzyć naszą przygodę oraz zachęcamy innych do przyłączenia się w odkrywaniu świata!
 
Dorota Stopczyńska-Cylwik