Warsztaty dla uczestników projektu" Doświadczenie ma znaczenie"

 

Dnia 31 marca 2016r. (czwartek) o godz. 16.00, sala 45 dla uczestników projektu

Doświadczenie ma znaczenie”

odbędą się warsztaty z pedagogiem szkolnym na temat „Zachowanie w warunkach stresu – zgubienie się, kradzież…”

Obecność uczestników projektu obowiązkowa.

Zapraszam serdecznie

Magdalena Kujawa

Warsztaty dla uczesników projektu" Doświadczenie ma znaczenie"

Dnia 17 marca 2016 (czwartek) godz. 16.00, sala 38 dla uczestników projektu

Doświadczenie ma znaczenie”

odbędą się warsztaty kulturowo-językowe część I. W ramach zajęć planowane jest przybliżenie uczestnikom kultury i zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii, opracowanie „niezbędnika” zawierającego wszystkie najważniejsze zwroty, słownictwo zawodowe wykorzystywane podczas praktyk, niezbędne numery kontaktowe, mapki miejsc zamieszkania i odbywania praktyk.

Obecność uczestników projektu obowiązkowa.

Zapraszam serdecznie

Edyta Pierzchała

Spotkanie z uczestnikami projektu

Dnia 23.02.2016 o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie pani Dyrektor Agnieszki Rozwadowskiej, koordynatora praktyk zawodowych i projektów w ZS6 Bogusławy Pęciak oraz koordynatora projektu "Doświadczenie ma znaczenie" Iwony Rokity-Lisieckiej - z uczestnikami wyjazdu i ich prawnymi opiekunami. Podczas spotkania szczegółowo omówiono umowę wraz z załącznikami, w tym zakres praktyk zawodowych. Ustalono warunki uczestnictwa w projekcie - zakwaterowanie, transport publiczny w Londynie,  komunikacje uczniów i opiekunów, datę wylotu i powrotu wraz z warunkami bagażowymi. Kolejne spotkania to szkolenia kulturowo - językowe które odbędą się w ostatnim tygodniu marca i pierwszym tygodniu kwietnia, a także szkolenie pedagogiczno – psychologiczne, które odbędzie się również w tych terminach.