Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyk w Londynie

zdj cie na stron

Podczas ważnej dla naszej szkoły uroczystości, jaką jest pasowanie uczniów klas pierwszych oraz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, mieliśmy okazję pogratulować 18 uczniom Technikum Gastronomicznego oraz Technikum Hotelarskiego udziału w projekcie „Doświadczenie ma znaczenie 2”.

Czytaj więcej: Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyk w Londynie

O projekcie "Doświadczenie ma znaczenie 2""

„Doświadczenie ma znaczenie”

„Doświadczenie ma znaczenie 2”

Dzielenie się wiedzą na temat realizacji projektów unijnych z nauczycielami języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Szczecin oraz okolic Szczecina.

28. sierpnia oraz 31. sierpnia 2017 roku podczas konferencji metodycznych dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Szczecin oraz okolic Szczecina, organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ZCDN) w Szczecinie, została zaprezentowana obszerna informacja o realizacji projektów „Doświadczenie ma znaczenie” oraz „Doświadczenie ma znaczenie 2”.

Wyjazdy uczniów na staże zawodowe do Londynu były efektem przedsięwzięcia unijnego w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Tematyką spotkań była edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna w nauczaniu języka obcego. Dzięki konferencjom prowadzonym przez Beatę Pełech, konsultanta metodycznego w zakresie nauczania języków obcych, jak i nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie, nauczyciele języków obcych wszystkich typów placówek edukacyjnych miasta Szczecin oraz okolic Szczecina mieli możliwość zapoznania się z programami unijnymi wdrażanymi przez naszą Szkołę.

Czytaj więcej: O projekcie "Doświadczenie ma znaczenie 2""

Doświadczenie ma znaczenie 2

Galeria foto

Lipcowo–sierpniowa grupa stażystów była grupą kończącą ogromne przedsięwzięcie, jakim były praktyki i staże zawodowe uczniów w Londynie. 18 uczniów miało możliwość realizacji miesięcznych praktyk zawodowych w jednym z największych miast świata, stolicy Wielkiej Brytanii – w Londynie. Było to ciekawe doświadczenie zawodowe zarówno ze względów zawodowych – poznanie brytyjskiego rynku pracy, kulturowych – miesięcznym domem stały się domy rodzin londyńczyków, jak i również ze względu na rozpoczęty Brexit Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, który może w przyszłości skutkować nieco bardziej skomplikowanymi procedurami związanymi z wyjazdem do tego kraju.

Czytaj więcej: Doświadczenie ma znaczenie 2

Londyńczycy

Już po raz trzeci, w niedzielę 9 lipca, młodzież „Gastronomika” wyruszyła na podbój Londynu: zdobywać doświadczenie zawodowe oraz poznać różnorodność życia w jednym z największych miast europejskich. Tym razem przeżycie to jest o tyle wyjątkowe, że uczestnicy projektu Doświadczenie ma znaczenia 2 wyjechali na cały miesiąc praktyk i wrócili z nich 5 sierpnia.

Dla wszystkich to ogromna przygoda i nieprawdopodobna możliwość nabycia bardzo dobrych kontaktów z londyńskimi pracodawcami, co potwierdzają poprzedni uczestnicy projektu.

Obecny wyjazd wyróżnia się także tym, że po tygodniowym wsparciu osobistym ze strony Pani Dyrektor Janiny Krajewskiej oraz Pani Profesor Beaty Pełech, nasi uczniowie mogą liczyć przede wszystkim na naszą pomoc zdalną i muszą sobie radzić w sytuacjach życia codziennego samodzielnie – co zgodnie z ich relacjami idzie im bardzo dobrze. To właśnie dzięki interwencji opiekunów, pięcioosobowa grupa zmieniła swoje miejsca praktyk na bardziej dostosowane do ich potrzeb.

Czytaj więcej: Londyńczycy

Warsztaty projektu Doświadczenie ma znaczenie 2 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DOŚWIADCZENIE MA ZNACZENIE 2

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu Doświadczenie ma znaczenie 2 realizowanego w ramach programu PO WER dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na warsztaty które odbędą się w następujących terminach:

Czytaj więcej: Warsztaty projektu Doświadczenie ma znaczenie 2