Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Harmonogram próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (X-XI.2017)

KOMUNIKAT

 

W dniach 23.10.2017 r. – 27.10.2017 r.

oraz  06.11 2017 r., 09-10.11.2017 r.

zostaną w szkole przeprowadzone

egzaminy próbne potwierdzające

kwalifikacje w zawodzie.

Szczegółowy harmonogram w załączniku.

W w/w dniach pozostałe lekcje odbywaja sie bez zmian.

Próbny egzamin

W dniach 23-27 października 2017 r.  oraz  w dniach 06 listopada, 09-10 listopada 2017 r. odbędą się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla klas III ZSZ  oraz III i IV  TG i TH. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony w szkole w piątek 20 października 2017 r.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Sesja 1. Styczeń – luty 2018

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Sesja styczeń-luty 2018

– termin składania deklaracji na egzamin: 08.09.2017 r.

– czas trwania: 10 stycznia – 17 lutego 2018 r.

– część pisemna: 11 stycznia 2018 r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 10 stycznia 2018 r., w pozostałych kwalifikacjach od 12 stycznia do 17 lutego 2018r.

– termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 23 marca 2018 r.

 

 

Sesja czerwiec–lipiec 2018


Termin składania deklaracji: do 18 lutego 2018r.

Część pisemna:  19 czerwca 2018 r.


Część praktyczna Model „d” : 26 czerwca 2018 r.


Część praktyczna Modele: „w”, „wk” i „dk”: od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.


Termin ogłaszania wyników: 31 sierpnia 2018 r.


Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Ważne informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

  1. Na egzamin z części pisemnej i praktycznej przychodzimy 30 minut wcześniej!
  2. Należy posiadać dowód tożsamości.
  3. Podczas egzaminu posługujemy się TYLKO długopisem lub piórem z czarnym atramentem. Nie wolno używać cienkopisów!
  4. Nie wolno posiadać przy sobie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
  5. Na etapie praktycznym obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia przyborów innych niż te ujęte w wykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  6. Kalkulatory dla wszystkich uczniów zabezpiecza szkoła.
  7. W czasie trwania egzaminu nie opuszczamy sali egzaminacyjnej!

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu egzaminu zawodowego oraz przebiegu zawarte są w informatorach z poszczególnych zawodów, opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną.                                         

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017"
Srebrna Szkoła 2017
Reklama
pilotaz2016