Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018


W załącznikach podajemy szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2017/2018 w klasach pierwszych: Technikum Gastronomicznego, Technikum Hotelarskiego i Branżowej Szkoły Iº oraz w klasach programowo wyższych (II-IV).