Ważne adresy i telefony:

 

Udostępnianie wyników egzaminu maturalnego

  • Opublikowano: środa, 20, czerwiec 2018 18:29
  • Katarzyna Bartkowiak

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem szkoły.

Paski z danymi do logowania można już odebrać w sekretariacie szkoły.

Login i hasło zdającego, wspólne dla wszystkich egzaminów, które zdawał w bieżącym roku, umożliwia wgląd do aktualnie opublikowanych wyników.

Deklaracje maturalne

 

Maturzyści!

Wypełnianie deklaracji maturalnych on-line

deklaracja.edu.pl

kod szkoły (OKE) 326201-0236V – TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

kod szkoły (OKE) 326201-02350 – TECHNIKUM HOTELARSKIE

 

 Deklarację (NALEŻY DRUKOWAĆ W FORMACIE A4 DWUSTRONNIE)

można składać w każdy wtorek i czwartek

w gabinecie u wicedyrektor Ewy Chmieli – pokój 28, w godz. 10.00-15.00 

 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW Z LAT UBIEGŁYCH, KTÓRZY CHCĄ PODWYŻSZYĆ WYNIK EGZAMINU MATURALNEGO, LUB PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTÓW: 

- wstępną deklarację absolwent składa do 30 września 2017 r. (można nie składać deklaracji wstępnej)
- deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2018 r. 

 

WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW 

- wstępną deklarację absolwent składa do 30 września 2017 r. (OBOWIĄZKOWO)
- do 7 lutego 2018 r. złożenie ostatecznych deklaracji

 

 DRUKI DEKLARACJI DO POBRANIA

Załącznik 1a_N Deklaracja dla:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego

(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017

(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

 

Załącznik 1d_S Deklaracja dla:

(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz

(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015

i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

INFORMACJE

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW Z LAT UBIEGŁYCH, KTÓRZY CHCĄ PODWYŻSZYĆ WYNIKEGZAMINU MATURALNEGO, LUB PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTÓW:

 

  • wstępną deklarację absolwent składa do 30 września 2017 r. (można nie składać deklaracji wstępnej)
  • deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2018 r.

 

Deklarację (do pobrania w zakładce: deklaracje) można składać

w każdy wtorek i czwartek

w gabinecie u wicedyrektor Ewy Chmieli – pokój 28, w godz. 10.00-15.00

 

WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

  • wstępną deklarację absolwent składa do 30 września 2017 r. (OBOWIĄZKOWO)
  • do 7 lutego 2018 r. złożenie ostatecznych deklaracji

 

Podkategorie