Poniżej znajduje się podanie o uczestnictwo w kursie w formacie PDF.

POBIERZ

NABÓR UZUPEŁNIAJACY NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE!

 • Opublikowano: poniedziałek, 20, sierpień 2018 20:54
 • Adam Grzegrzółka

NABÓR UZUPEŁNIAJACY
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE!

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 6, informuje, iż rozpoczął się nabór uzupełniający na IV edycję kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Są jeszcze wolne miejsca na kursach kształcących w dwóch kwalifikacjach:

 • TG.07 „Sporządzanie potraw i napojów” – uprawniającej do wykonywania zawodu kucharz.
 • TG.04 „Produkcja wyrobów cukierniczych” – uprawniająca do wykonywania zawodu cukiernik.

Nabór uzupełniający potrawa do 10 września 2018 r. włącznie (podania dostępne są na stronie szkoły w zakładce kursy kwalifikacyjne oraz w sekretariacie szkoły).

W związku z powyższym,  serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na bezpłatne kursy organizowane w systemie zaocznym, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu oraz wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu wybranej kwalifikacji.

Po zakończeniu naboru uzupełniającego, zostanie wywieszona w budynku szkoły, przy sekretariacie, lista  osób przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

Koordynator kwalifikacyjnych kursów zawodowych

                                                                                 Edyta Wach

 

Attachments:
Download this file (plakat 20.08.2018.pdf)plakat 20.08.2018.pdf[ ]911 kB

KKZ - NABÓR

 • Opublikowano: poniedziałek, 18, czerwiec 2018 10:21
 • Adam Grzegrzółka


W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO i trwającą rekrutacją na IV edycję kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zwracam się z prośbą o uaktualnienie swoich danych osobowych,  poprzez wypełnienie nowego formularza zgłoszeniowego tzw. karty zgłoszeniowej na wybrany przez Państwa kwalifikacyjny kurs zawodowy. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej szkoły (https://zs6.szczecin.pl) oraz w sekretariacie szkoły. Do karty zgłoszeniowej należy również dołączyć obowiązujące dokumenty tj.:

 • oświadczenie woli podjęcia nauki,
 • świadectwo potwierdzające poziom wykształcenia (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowania będą pobierane z sekretariatu szkoły we wrześniu 2018r.),
 • kserokopie dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty (opłata wpisowa KKZ).
Attachments:
Download this file (słuchacze kkz 2018 RODO.pdf)słuchacze kkz 2018 RODO.pdf[ ]64 kB

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ogłasza nabór na IV edycję bezpłatnych zaocznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 3 kwalifikacjach:

TG.04  „Produkcja wyrobów cukierniczych”- uprawnia do wykonywania zawodu cukiernika.

TG.07  „Sporządzanie potraw i napojów” - uprawnia do wykonywania zawodu kucharza.

TG.16 „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” – uprawnia do wykonywania zawodu technik żywienia
 i usług gastronomicznych (wymagane jest wykształcenie średnie oraz ukończona kwalifikacja T.6).

Czytaj więcej: Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

UWAGA Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych!

 • Opublikowano: poniedziałek, 23, kwiecień 2018 18:59
 • Adam Grzegrzółka

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż możecie składać wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Każda osoba wypełniająca wniosek o wydanie dyplomu w wybranym zawodzie musi mieć potwierdzone wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie.

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i suplementy do dyplomu w języku polskim i angielskim muszą przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu następujące dokumenty:

 1. WNIOSEK o wydanie dyplomu oraz suplementów - wydrukowany, wypełniony
  i podpisany.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (potwierdzające poziom wykształcenia odpowiedni dla danego zawodu – zasadnicze zawodowe lub średnie).

Zalecane jest przesyłanie oryginałów dokumentów, które będą odsyłane wraz z wydawanym dyplomem. Można przesłać kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, dopuszcza się kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te instytucje, które wydały dokumenty.

Osoba składającą wniosek o wydanie dyplomu musi dołączyć do wniosku dokumenty, zgodnie z zapisana na wniosku listą.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie należy przesyłać do OKE tylko w przypadku, gdy nie zostały wydane przez OKE Poznań.

Poniżej zostały przedstawione linki dotyczące:

Informację OKE POZNAŃ o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

https://www.oke.poznan.pl/cms,2725,informacja_o_zasadach_wydawania_dyplomow_potwierdzajacych_kwalifikacje_zawodowe.htm

Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/wniosek_wydanie_dyplomu.pdf

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

INFORMACJE OGÓLNE - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. W zawodach wyodrębniono KWALIFIKACJE, które potwierdzane są podczas egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ), osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) może być prowadzony w formie stacjonarnej lub zaocznej. Może być również prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj więcej: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych