18.12.2017 r.

 • Opublikowano: niedziela, 17, grudzień 2017 19:04
 • Adam Grzegrzółka
 • Odsłony: 168

PONIEDZIAŁEK  18.12.2017

Zastępstwa za panią/pana: M. SOBCZAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

4

I b kuch

A. Wiśniewska

66

5-8

III b tzug

M. Kroehenke

04

Zastępstwa za panią/pana:  K. BARTKOWIAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

4

IV tot

K. Kochmańska

106

5

I tot

M. Lesień

63

6

I tot

T. Turek

60

7

II b tżug

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: I. WIĘCH

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

I b kuch

D. Warzocha

Sala gim

2,3

I tżug/kel

D. Warzocha /łączenie grup/

Sala gim

4

II b tżug

D. Warzocha

Sala gim

7

I a, b tzug

Grupa idzie do domu

/uczniowie uczęszczający na WŻR - czytelnia/

-

8

II b tzug

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: D. FETINGS-BUCZYŃSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1-4

IV hot

M. Jankowska-Lipka /łączenie grup/

26

6,7

IV c tżug

M. Jankowska-Lipka

26

8

IV c tżug

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: A. KAMIŃSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3

II b kuch

B. Pełech

58

4

III hot

M. Paśniewska

57

5

II kel

M. Jankowska-Lipka

26

 

15.12.2017 r.

 • Opublikowano: czwartek, 14, grudzień 2017 13:48
 • Adam Grzegrzółka
 • Odsłony: 466

PIĄTEK 15.12.2017

Zastępstwa za panią/pana: A. WŁOCH

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

6

III tot

K. Kochmańska

53

7

II tot

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: D. FETINGS-BUCZYŃSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1-3

IV a tżug

E. Wach /łączenie grup/

26

4,5

III b tżug

M. Piecyk

25

6,7,8

III hot

M. Haraburda

Obsługa wigilii

Zastępstwa za panią/pana: J. DREWNIAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

I tżug/kel

B. Napiontek

59

2

I tżug/kel

B. Napiontek

59

3

II hot

B. Napiontek

59

4

I hot

E. Chmiela

52

5

I hot

czytelnia

-

Zastępstwa za panią/pana: M. KRASZEWSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

III hot

Klasa przychodzi na 2 godz. lekcyjną

-

2

I a tżug

S. Pawlus

39

Zastępstwa za panią/pana: Ł. MAŁECKIEGO

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2,3

IV hot

E. Bąkowska /łączenie grup/

42

4,5

II hot

E. Bąkowska /łączenie grup/

42

6

IV hot

E. Bąkowska /łączenie grup/

42

7

IV hot

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: M. KROEHENKE

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

0-4

II b kuch

M. Sobczak

24

Zastępstwa za panią/pana: K. BARTKOWIAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

I tot

B. Szczęsny

65

3

II b tżug

A. Kamińska

87

4

II tot

M. Sokołowska

305

6

IV a tżug

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: M. JANKOWSKĄ-LIPKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

0-4

I b tżug

R. Dziczkiewicz

05

6,7,8

III hot

M. Haraburda

Obsługa wigilii

14.12.2017 r.

 • Opublikowano: środa, 13, grudzień 2017 13:00
 • Adam Grzegrzółka
 • Odsłony: 536

CZWARTEK 14.12.2017

Zastępstwa za panią/pana: T. TURKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

I hot, I tot

Grupa przychodzi na 2 godz. lekcyjną

-

2

IV c tżug

D. Sikuciński

302

3

IV hot

D. Sikuciński /łączenie grup/

302

4

II kel

P. Kosińska-Lampka

56

5

II kel

K. Kochmańska

60

Zastępstwa za panią/pana: D. FETINGS-BUCZYŃSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3

IV b tżug

A. Włoch

205

4

IV b tżug

M. Łata

302

5

IV b tżug

A. Stawicka

51

6,7

III kel

M. Jankowska-Lipka /łączenie grup/

25

8,9

III atżug

M. Jankowska-Lipka /łączenie grup/

25

Zastępstwa za panią/pana: J. DREWNIAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3

II kuch/cuk

S. Pawlus

39

4

II c tżug

A. Sadzikowska

47

5

II c tżug

I. Czajkowska-Bajor

306

Zastępstwa za panią/pana: M. KRASZEWSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

II hot

Klasa przychodzi na 3 godz. lekcyjną

-

3

II b tżug

M. Gonciarz

86

5

I tot

R. Szkołut

3

6

IV tot

M. Bogusławska

53

7

II tot

M. Krukowski

208

Zastępstwa za panią/pana: W. SKURATOWICZ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5-9

I tżug/kel

R. Dziczkiewicz

/7 – I kuch/cuk- M. Kujawa/

41

59

Zastępstwa za panią/pana: Ł. MAŁECKIEGO

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

4

I hot

M. Bogusławska

53

5

II hot

A. Barcicka

43

6

II hot

M. Lesień

63

7,8

IV hot

E. Bąkowska /łączenie grup/

42

Zastępstwa za panią/pana: K. BARTKOWIAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

II b tżug

Czytelnia

-

4

IV tot

Czytelnia

-

5

IV a tżug

Czytelnia

-

6

I kuch/cuk

A. Włoch

205

7

II b tżug

Klasa idzie do domu

/uczniowie uczęszczający na religię - czytelnia/

-

8

I tot

Klasa idzie do domu

-

 

 

 

13.12.2017 r.

 • Opublikowano: środa, 13, grudzień 2017 01:29
 • Adam Grzegrzółka
 • Odsłony: 364

ŚRODA 13.12.2017

Zastępstwa za panią/pana: T. TURKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

II hot

P. Kosińska-Lampka /łączenie grup/

56

2

IV hot

D. Sikuciński /łączenie grup/

302

3

II b kuch

M. Sokołowska

305

4

II kel

I. Czajkowska-Bajor

303

5

IV c tzug

M. Krukowski

105

6

II hot

P. Kosińska-Lampka /łączenie grup/

56

Zastępstwa za panią/pana: D. FETINGS-BUCZYŃSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

III kel

Klasa przychodzi na 2 godz. lekcyjną

-

4,5

III kel

M. Jankowska-Lipka /łączenie grup/

25

Zastępstwa za panią/pana: K. BARTKOWIAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

II b tżug

Klasa przychodzi na 2 godz. lekcyjną

-

2,3

II tot

A. Ratajczak /łączenie grup/

206

4,5

I tot

A. Ratajczak /łączenie grup/

206

Zastępstwa za panią/pana: M. KRASZEWSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

I b tżug

M. Krukowski

105

3

III kel

M. Paśniewska

57

4

I tżug/kel

A. Wiśniewska

66

5

I hot

E. Pierzchała

64

6

I a tżug

M. Krukowski

105

7

III tot

M. Krukowski

105

8

III tot

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: W. SKURATOWICZ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1-4

IV c tżug

R. Dziczkiewicz

51

 

12.12.2017 r.

 • Opublikowano: wtorek, 12, grudzień 2017 01:20
 • Adam Grzegrzółka
 • Odsłony: 432

WTOREK  12.12.2017

Zastępstwa za panią/pana: T. TURKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3,4

I a, b tżug, I tżug/kel

I a tżug- E. Pierzchała

I b tżug – D. Sikuciński

I tżug/kel – M. Paśniewska

38

302

57

7

IV hot

D. Sikuciński /łączenie grup/

302

Zastępstwa za panią/pana: D. FETINGS-BUCZYŃSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

0-3

III kel

M. Jankowska-Lipka /łączenie grup/

25

Zastępstwa za panią/pana: E. RYBARCZYK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3

I kuch/cuk

A. Ratajczak /łączenie grup/

206

4

I b kuch

A. Ratajczak /łączenie grup/

206

5

I kuch/cuk

A. Sadzikowska

47

7

I tżug/kel

Klasa idzie do domu

/uczniowie uczęszczający na religię - czytelnia/

-

 

8

I hot

M. Lesień

63

 

11.12.2017 r.

 • Opublikowano: piątek, 08, grudzień 2017 16:23
 • Adam Grzegrzółka
 • Odsłony: 676

PONIEDZIAŁEK -  11.12.2017 r.

Zastępstwa za panią/pana: T. Turka

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2-3

IIA TŻUG

P. Kosińska-Lampka (łączenie grup)

56

4

IVC TŻUG

D. Sikuciński

302

5

II TH

P. Kosińska-Lampka (łączenie grup)

56

7

IV TH

D. Sikuciński (łączenie grup)

302

Zastępstwa za panią/pana: D. Fetings-Buczyńską

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1-4

IV TH

M. Jankowska-Lipka (łączenie grup)

26

6-8

IVC TŻUG

Grupa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: I. Walczak

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5

IVC TŻUG

M. Kowalczyk

37

6

IB kuch

B. Szczycińska

55