Konkurs literacki "Współczesne dzieci Ireny Sendlerowej"

Zapraszam uczniów szczecińskich szkół do udziału w konkursie literackim

"Współczesne dzieci Ireny Sendlerowej"

pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

W załączniku znajduje się regulamin konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Anna Wiśniewska

 

Weź udział w konkursach!

Biblioteka szkolna i nauczyciele języka polskiego zapraszają do udziału w następujących konkursach:

 I.  Plakat zachęcający do przeczytania ciekawej książki.

II.  Ilustrację do najciekawszej sceny z przeczytanej książki.

III.  Najciekawszą sentencję z przeczytanej książki.

 • Konkursy organizowane są w ramach popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły oraz zachęcenia do zapoznania się z bogatym księgozbiorem szkolnej biblioteki.
 • W konkursach mogą wziąć udział uczniowie klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły branżowej I stopnia.
 • Każdy uczeń może wziąć udział w jednym lub kilku konkursach.
 • Preferowana forma: praca plastyczna format A-4 lub A-3, technika dowolna.
 • Kryteria oceny: oryginalny pomysł, sposób wykonania, walory artystyczne, „język” wypowiedzi.
 • W konkursie biorą udział prace indywidualne.
 • Pracę konkursową należy opisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, typ szkoły.
 • Prace składamy u nauczycieli języka polskiego.
 • Terminy składania prac:

I.  Plakat zachęcający do przeczytania ciekawej książki16.10.2017r.

II. Ilustracja do najciekawszej sceny z przeczytanej książki03.11.2017r.

III.  Najciekawsza sentencja z przeczytanej książki17.11.2017r.

 • Każda uczestnik konkursu otrzymuje ocenę bardzo dobrą z języka polskiego oraz 20 pkt dodatnich z zachowania.

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!:)

organizatorzy:

zespół nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy

Konkurs Matematyczny MATMIX.PL

 

W grudniu ruszyła VI edycja Internetowego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl, którego organizatorem jest XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie. W tym roku konkurs uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Do wygrania są, między innymi, trzy iPhony 7 ufundowane przez Avivę oraz kalkulatory graficzne CASIO ufundowane przez firmę ZIBI.

Czytaj więcej: Konkurs Matematyczny MATMIX.PL

Szkolny Konkurs Informatyczny 2015

Uwaga!

Weź udział w Szkolnym Konkursie Informatycznym „Znane i nieznane zakątki Szczecina”

Regulamin konkursu
na prezentację multimedialną
„Znane i nieznane zakątki Szczecina”

 1. Cele konkursu:
  • kształtowanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego i regionalnego,
  • kształtowanie potrzeby utożsamiania się ze wspólnotą lokalną i regionalną,
  • popularyzacja ciekawych miejsc, obiektów i zabytków promujących Miasto Szczecin
 2. Przebieg konkursu:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV ZS 6.
  2. Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point na temat: „Znane i nieznane zakątki Szczecina”.
  3. W pracy powinny znaleźć się elementy promujące ciekawe i atrakcyjne miejsca, obiekty oraz zabytki Szczecina.
  4. Treść powinna być zilustrowana zdjęciami, rysunkami itp. w zależności od inwencji autora.
  5. Zdjęcia i rysunki zamieszczone w prezentacji wykonane są przez autora pracy. Dozwolone jest zamieszczanie zdjęć lub rysunków innego autorstwa podając autora.
  6. Prace będą oceniane pod względem:
   • zawartości merytorycznej,
   • czytelności przekazu,
   • walorów estetycznych,
   • wykorzystanych pomysłów i technicznej,
   • jakości pracy.
   • Mile widziane oryginalne ujęcie tematu prezentacji.
   • Prace przygotowywane są indywidualnie.
   • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
   • Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
 3. Składanie prac konkursowych: Prace konkursowe (prezentacje) należy złożyć na płycie CD/DVD (opisaną: imię, nazwisko, klasa,) do nauczycieli informatyki
 4. Termin nadsyłania prac 15 kwietnia 2015r.
 5. Wyłonienie najciekawszych prac konkursowych: Zwycięskie prace konkursowe wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 25 kwietnia 2015r. na www.zs6.szczecin.pl

 

ZAPRASZAMY!

PANGEA 2015

3 marca 2015 nasi uczniowie przystąpili do Konkursu Matematycznego PANGEA.

 Konkurs został objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Fatih University, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

 

39. Olimpiada języka angielskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w 39. Olimpiadzie języka angielskiego. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu testu. Test odbędzie się 17 listopada 2014r. Należy się w nim wykazać znajomością języka pod względem poprawności formalnej. Test składa się z 60 punktów i podzielony jest na dwie kategorie: słownictwo i gramatyka. Przykładowe testy znajdują się na stronie http://www.wsjo.pl/oja/.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielem prowadzącym z języka angielskiego. Przypominamy również o konkursie English ACE organizowanym przez "Łowców Talentów Jersz".