Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Dział z informacjami o projektach unijnych.

Sylwia Pawlus

Podkategorie

Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych

PROJEKT UNIJNY 

PERFEKCJONISTA TO JA – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

PROJEKT UNIJNY 

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół