Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(klasy 2,3 w roku szkolnym 2017/2018)

oraz 

BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

(klasy 1 w roku szkolnym 2017/2018)

 

CUKIERNIK

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • prowadzenia procesów technologicznych w produkcji ciastkarskiej,
  • prowadzenia dokumentacji produkcyjnej,
  • rozliczeń technologicznego zużycia surowców i półfabrykatów,
  • obsługi urządzeń technicznych.

 

Absolwent może podjąć pracę w cukierniach typu rzemieślniczego i dużych zakładach spożywczych oraz otworzyć własny zakład rzemieślniczy. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą uzyskać dyplom czeladnika, który umożliwia podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej. Mogą również podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych.

 

KUCHARZ

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zasad żywienia człowieka,
  • technologii gastronomicznej,
  • przygotowania i wykonania potraw,
  • obsługi urządzeń kuchennych i gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego,
  • wykorzystania komputera w pracy.

 

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni przez wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp. 
Kucharz może być zatrudniony również w szpitalach, sanatoriach, szkołach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.