Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Technikum Gastronomiczne

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  • planowania i oceny żywienia,
  • organizowania produkcji gastronomicznej,
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy 
o żywieniu i żywności. Ponadto mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystycznych.

 

KELNER

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
  • wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
  • rozliczania usług kelnerskich.

Typowymi miejscami pracy dla absolwenta tego kierunku są restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele. Kelner może być zatrudniany na statkach 
i promach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.