Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Technikum Hotelarskie

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIK HOTELARSTWA

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,
  • rezerwowania usług hotelarskich,
  • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,
  • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
  • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
  • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in.. W hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach. 
Technik hotelarstwa może być także zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • organizowania działalności turystycznej,
  • organizowania imprez i usług turystycznych,
  • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
  • rozliczania imprez i usług turystycznych.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in.. W hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach. 
Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.