Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM.MIKOŁAJA REJA W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW: 

1.Dorota Matuszczak-Kozdroń      przewodnicząca

2.Cezary Uljasz                          wiceprzewodniczący

3.Marlena Wodnicka-Zając          skarbnik 

4.Józef Konecki                         sekretarz

5.Leszek Jager                          członek

6.Magdalena Dul                       członek

7.Katarzyna Januszak                członek

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1.Agnieszka Kordyla                 przewodnicząca

2.Katarzyna Szanter                 wiceprzewodnicząca

3.Ewa Wójtowicz                     sekretarz