Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM.MIKOŁAJA REJA W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW: 

1.Dorota Matuszczak-Kozdroń      przewodnicząca

2.Cezary Uljasz                          wiceprzewodniczący

3.Marlena Wodnicka-Zając          skarbnik 

4.Józef Konecki                         sekretarz

5.Leszek Jager                          członek

6.Magdalena Dul                       członek

7.Katarzyna Januszak                członek

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1.Agnieszka Kordyla                 przewodnicząca

2.Katarzyna Szanter                 wiceprzewodnicząca

3.Ewa Wójtowicz                     sekretarz  

 

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017"
Srebrna Szkoła 2017
Reklama
pilotaz2016