Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

12.10.2017 r.

CZWARTEK  12.10.2017

Zastępstwa za panią/pana: J. POSPYCHAŁA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1,2

I b tżug

Grupa przychodzi na 3 godz lekcyjna

-

6

IV a tżug

Grupa idzie do domu

-

7

I hot

Grupa idzie do domu

-

8

II tot

Grupa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: M. CYLWIKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3-5

IV b tżug

D. Fetings-Buczyńska /łączenie grup/

25

6,7

III kel

M. Jankowska-Lipka

25

8,9

III a tżug

M. Jankowska-Lipka

25

Zastępstwa za panią/pana: A. RATAJCZAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

I tżug/ kel

T. Warzocha

206

2

III tot

T. Warzocha

206

3

III tot

czytelnia

-

Zastępstwa za panią/pana: I. WALCZAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IV c tżug

A. Wiśniewska

66

2

II hot

Klasa przychodzi na 3 godz. lekcyjną

-

Zastępstwa za panią/pana: M. SOKOŁOWSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

I a tżug

M. Kraszewska

208

3

I a tżug

A. Włoch

106

6

III a tżug

M. Krukowski

105

Zastępstwa za panią/pana: VACAT – WF 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

7

8

II tot

I. Więch /łączenie grup/

I. Więch

Sala gim

9,10

III kel

I. Więch

Sala gim

Zastępstwa za panią/pana: M. GONCIARZ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

IV c tzug

M. Krukowski

105

3,4

II hot

M. Lesień /łączenie grup/

63

5

II tot

M. Lesień /łączenie grup/

63

6

II c tżug

M. Lesień 

52

7

III a tżug

M. Taczała

106

8

II b tżug

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: A. BARCICKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1,2

III kel

Grupa przychodzi na 3 godz. lekcyjną

-

3

II tot

A. Kamińska

83

4

II tot

S. Pawlus

39