Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

11.10.2017 r.

ŚRODA  11.10.2017

Zastępstwa za panią/pana: J. POSPYCHAŁA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

I hot

Grupa przychodzi na 2 godz lekcyjna

-

2

IV a tżug

Grupa przychodzi na 3 godz lekcyjna

-

8

IV hot, tot, kel

Grupa idzie do domu

-

9

II tot

Grupa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: M. CYLWIKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2-3

II kel

M. Jankowska-Lipka

25

Zastępstwa za panią/pana: A. RATAJCZAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

I tżug/ kel

T. Warzocha

206

2

I b tżug

T. Warzocha

206

3,4

I tot

K. Bartkowiak /łączenie grup/

47

Zastępstwa za panią/pana: I. WALCZAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

III kuch/cuk

Klasa przychodzi na 2 godz. lekcyjna

-

2

IV kel

czytelnia

-

3

I hot

A. Wiśniewska

66

4

II hot

A. Wiśniewska

66

Zastępstwa za panią/pana: P. KOSIŃSKĄ-LAMPKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

III hot

Klasa przychodzi na 2 godz. lekcyjna

-

3

IV kel

M. Krukowski

105

4,5

II tot

B. Pęłech /łączenie grup/

58

6

II tot

M. Paśniewska /łączenie grup/

57

Zastępstwa za panią/pana: M. SOKOŁOWSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3

II b kuch

T. Turek

60

4

II b kuch

R. Szkołut

3

6

III kuch/cuk

K. Bartkowiak

65

7

III b kuch

K. Bartkowiak

65

8

II a tżug

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: VACAT – WF 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

II a, b tżug

I. Więch, M. Kolasińska /łączenie grup/

Sala gim

3

II a, b tżug

T. Warzocha

Sala gim

Zastępstwa za panią/pana: J. DREWNIAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

I hot

B. Napiontek

59

3

IV hot

B. Napiontek

59

5

III hot

M. Kraszewska

208

6

II kel

K. Kochmańska

101

7

II hot

Klasa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: M. PIECYK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5

IV a tżug

M. Sobczak

51

6-8

IV a tżug

A. Stawicka

51

Zastępstwa za panią/pana: E. JANCZEWSKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

12.30-15.30

IV b tżug

M. Kroehenke

CKP Nr 1

Zamiana sal : D. SĘKALSKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5-9

I k/c

D. Sękalska

Zajęcia przeniesione z sali 41 do sali 109