Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

10.10.2017 r.

WTOREK 10.10.2017

Zastępstwa za panią/pana: J. POSPYCHAŁĘ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

0

IV hot, tot,kel

Grupa przychodzi na 1 godz. lekcyjną

-

1,2

I kuch/cuk, I b kuch

Grupa przychodzi na 3 godz. lekcyjną

-

8,9

I a tżug, I tżug/kel

Grupa idzie do domu

-

Zastępstwa za panią/pana: M. CYLWIKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1-3

III kel

M. Jankowska-Lipka

25

Zastępstwa za panią/pana: A. RATAJCZAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1,2

III tot

T. Warzocha

206

3,4

II tot

K. Bartkowiak /łączenie grup/

206

5

I kuch/cuk

E. Rybarczyk  /łączenie grup/

206

Zastępstwa za panią/pana: M. KROEHENKE

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5-9

II c tżug

M. Piecyk

41

Zastępstwa za panią/pana: A. BARCICKĄ

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

4,5

II a tżug

M. Sokołowska

305

Zastępstwa za panią/pana: I. WALCZAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

IV kel

A. Włoch

106

3

II hot

J. Drewniak

306

4

IV c tżug

Czytelnia

-

5

III a tżug

A. Stawicka

51

6

III a tżug

A. Stawicka

51

Zastępstwa za panią/pana: P. KOSIŃSKĄ-LAMPKA

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

II hot

T. Turek /łączenie grup/

60

2

II tot

M. Paśniewska /łączenie grup/

57

3

IV kel

M. Gonciarz

86

4

IV kel

M. Taczała 

106

6

II hot

D. Sikuciński /łączenie grup/

302

Zastępstwa za panią/pana: M. ŁATĘ 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

3

II c tżug

D. Warzocha /łączenie grup/

Sala gim

4

II hot

D. Warzocha /łączenie grup/

Sala gim

5

IV b tżug

D. Warzocha

Sala gim