FAS - PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY ORAZ FASD – SPEKTRUM POALKOHOLOWYCH WRODZONYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH.

Fas (Fetal Alkohol Syndrome) Płodowy Zespół Alkoholowy – jest to zaburzenie dotyczące rozwijającego się płodu, będące skutkiem narażenia go na działanie alkoholu. To zespół wad wrodzonych, somatycznych (dotyczących ciała) oraz neurologicznych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, głównie mózgu.

FASD – (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) czyli Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych to inne zaburzenia rozwojowe dzieci wynikające z narażenia płodu na działanie alkoholu.

 

Dla zainteresowanych! Przystąp do konkursu plastycznego „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu” Wszystkie istotne informacje w zakładce promocja zdrowia.