Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Weź udział w konkursach!

Biblioteka szkolna i nauczyciele języka polskiego zapraszają do udziału w następujących konkursach:

 I.  Plakat zachęcający do przeczytania ciekawej książki.

II.  Ilustrację do najciekawszej sceny z przeczytanej książki.

III.  Najciekawszą sentencję z przeczytanej książki.

  • Konkursy organizowane są w ramach popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły oraz zachęcenia do zapoznania się z bogatym księgozbiorem szkolnej biblioteki.
  • W konkursach mogą wziąć udział uczniowie klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły branżowej I stopnia.
  • Każdy uczeń może wziąć udział w jednym lub kilku konkursach.
  • Preferowana forma: praca plastyczna format A-4 lub A-3, technika dowolna.
  • Kryteria oceny: oryginalny pomysł, sposób wykonania, walory artystyczne, „język” wypowiedzi.
  • W konkursie biorą udział prace indywidualne.
  • Pracę konkursową należy opisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, typ szkoły.
  • Prace składamy u nauczycieli języka polskiego.
  • Terminy składania prac:

I.  Plakat zachęcający do przeczytania ciekawej książki16.10.2017r.

II. Ilustracja do najciekawszej sceny z przeczytanej książki03.11.2017r.

III.  Najciekawsza sentencja z przeczytanej książki17.11.2017r.

  • Każda uczestnik konkursu otrzymuje ocenę bardzo dobrą z języka polskiego oraz 20 pkt dodatnich z zachowania.

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!:)

organizatorzy:

zespół nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy