Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Promocja szkoły

Zgłosiliśmy szkołę do bazy danych Akademia Mistrza dla szkół. Pozwoli nam to rozwijać i promować branżę kształcącą cukierników i samą szkołę, która kształci przyszłych mistrzów w tym rzemiośle. W celu zapoznania się z prezentacją wizytówki naszej szkoły należy otworzyć stronę internetową: http://www.akademiamistrza.pl/warsztat-mistrza/szkoly-cukiernicze/

Dodatkowym bonusem za zaangażowanie i pracę są specjalistyczne warsztaty cukiernicze prowadzone w naszej szkole przez Mistrza Świata w Cukiernictwie, Mieczysława Chojnowskiego.

Danuta Sękalska