Promocja szkoły

Zgłosiliśmy szkołę do bazy danych Akademia Mistrza dla szkół. Pozwoli nam to rozwijać i promować branżę kształcącą cukierników i samą szkołę, która kształci przyszłych mistrzów w tym rzemiośle. W celu zapoznania się z prezentacją wizytówki naszej szkoły należy otworzyć stronę internetową: http://www.akademiamistrza.pl/warsztat-mistrza/szkoly-cukiernicze/

Dodatkowym bonusem za zaangażowanie i pracę są specjalistyczne warsztaty cukiernicze prowadzone w naszej szkole przez Mistrza Świata w Cukiernictwie, Mieczysława Chojnowskiego.

Danuta Sękalska