Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

„WAŻNE DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU”

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszam do udziału w X edycji edukacyjnego konkursu plastycznego „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”.

Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”.

Celem konkursu jest przekaz informacji, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda jego ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości oraz zachęcenie młodzieży do obrony oraz promowania tej zasady.

Przedmiotem konkursu jest ulotka lub plakat promujący abstynencję w czasie ciąży. Ulotka powinna być utworzona w formacie A4, dowolnie złożonym. Plakat w dowolnym formacie. Ulotka i plakat powinny zawierać istotne dla tematu informacje.  Pracę należy składać do mnie (Moniki Kroehnke) do sali 51 do 10 listopada 2017r .

Uwaga:

1. Kandydaci wykonują pracę indywidualnie!

2. Organizatorzy proszą o nie podpisywanie prac z przodu, ale czytelne podpisywanie ich na odwrocie.

3. Wyniki konkursu będą ogłoszone dnia 1 grudnia 2017roku na stronie internetowej www.tęczaserc.pl

4. Prace laureatów mogą stanowić elementy wystaw prezentowanych w różnych ważnych miejscach naszego miasta np.: Uniwersytecie Szczecińskim, Zamku Książąt Pomorskich, Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecin oraz w szkołach.